איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר עולה פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016
פרי ארז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה קולנוע והשמדה: ההיגיון הקולנועי של מחנה ההשמדה הנאצי והשפעתו על הקולנוע המודרני הבתר-מלחמתי פרופ' ענר פרמינגר, פרופ' משה צימרמן 2015
זנדברג אייל תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק ד"ר זרטל עדית 2005
ארוניס קרולין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אינטימיות פומבית מתווכת': דרכי פעולתם של מדיה פופולריים בכינון אינטימיות עם קהלים ד"ר עמית פינצ'בסקי, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2015
שרעבי-כהן רויטל תקשורת ועיתונאות מדעי החברה "חומר מקומי" : כינון מקומיות ואותנטיות לאומית בשדה ההיפ הופ בישראל פרופ' עמית פינצ'בסקי, פרופ' מוטי רגב 2017
פלד אלחנן נורית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 1996
לביא-דינור עמית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2000
זאבי עירית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2006
עמרן מירב תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אמצעי תקשורת בשירות החברה החרדית: מקומם של קלטות האודיו ואמצעים נוספים כסמני רצף ותמורה בחברה החרדית פרופ' תמר אלאור 2008
זלכה גילה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בן-צבי נאוה ד"ר מילגרום יצחק 2004
ירחי מורן תקשורת ועיתונאות מדעי החברה דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור המאבק על מסגור הטרור בתקשורת: ארה"ב, בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור פרופ' גדי וולפספלד 2012
כהן נתן יצחק תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא 2005
פירסטטר יוסף תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 2006
צמח תמר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כהן עקיבא 1996
כהן איילת תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר רפאל 1998
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
נבו נאוה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2004
קמפף זוהר תקשורת ועיתונאות מדעי החברה התנצלויות בשיח הציבורי בישראל פרופ' שושנה בלום-קולקה 2008
פרוש פול תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' דנט ברנדה פרופ' לושיצקי יוספה 2001
פיינהולץ נועם תקשורת ועיתונאות מדעי החברה בשידור מת מאבקו של הקולנוע בטלוויזיה ובאינטרנט פרופ' פול פרוש 2015
אזולאי וטורי אושרת תקשורת ועיתונאות מדעי החברה סיקור רצח נשים עולות מאתיופיה בידי בני זוגן בעיתונות הישראלית פרופ' יפעת מעוז 2017
אגם דאלי אביבית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח ד"ר פול פרוש 2008
מורג רעיה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 2003
חמו מיכל תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2006
גל-עזר מירי תקשורת ועיתונאות מדעי החברה הביטוס, טקסטים וטקסים: מרכיבים של התקבלות, נוכחות והמשכיות בקנון האמנות הפלסטית בישראל. פרופ' חנה אדוני, פרופ' תמר כתריאל 2009

עמודים