איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
טולדנו תרצה הפקולטה לרפואה רגולציה של תאי הרג טבעיים על ידי ליגנדים ומסלולים מטבולים נבחרים ד"ר אריה מוסאיוף, פרופ' עופר מנדלבוים 2021
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
הרפז תרין אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות הזנה על טרף וצמחים על ידי צרכנים אומניבורים: כשירות, התנהגות השיחור והשפעת הפיזור של משאבי מזון פרופ' קול משה 2018
בירון תרזה בלשנות רוח סובייקטיביות בנרטיב - ניתוח דקדוקי של אפקטים פואטיים סובייקטיביים בסיפורת אנגלו-אמריקאית מודרניסטית פרופ' רימון-קינן שלומית פרופ' ששה-הלוי אריאל 2019
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
סודאח תרז רוקחות רוקחות נגזרות פנ"א למודולציה של רנ"א ומיקרו-רנ"א פרופ' יבין אילון 2020
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
שור תקוה גנטיקה של האדם הפקולטה לרפואה שימוש במוטציה Nup107 D364N לזיהוי גנים החיוניים להתפתחות וחוסר התפתחות השחלות פרופ' עופר גרליץ 2023
פיינסוד לוי תניה הפקולטה לרפואה אותות סיסטמיים ומקומיים מתווכים את פעילות הנויטרופילים בסרטן פרופ' צביקה גרנות, פרופ' יובל דור 2021
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
אברמוביץ' תמרה תולדות האמנות הפקולטה למדעי הרוח הארת שוליים כוחן החומרי והסמלי של מסגרות המאה השמונה עשרה בצרפת פרופ' גל ונטורה 2022
הרציג תמר היסטוריה רוח פרופ' סלוחובסקי משה פרופ' הד מיכאל 2006
בשה-הללי תמר מטעים וצמחי נוי חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית שימוש בשוברי תרדמה להבנת מנגנון ההתעוררות בגפן ולפיתוח כלים לשיפור השליטה בהתעוררות פרופ' שמעון לביא ד"ר אתי אור 2017
ציגלר-להבי תמר מתמטיקה טבע פרופ' פורסטנברג הלל 2004
טוטנאור תמר מיקרוביולוגיה רפואה בידוד ואפיון של קזאין קינאז-1 חוץ-תאי מטפילי Leishmania donovani פרופ' צ'רלס יפה 2009
אקסלרד-לוי תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית פסיכותרפיה דינמית בעזרת בעלי חיים: תיאור, המשגה וזיהוי משתני תהליך מרכזיים פרופ' תשבי אוריה ד"ר וולפספלד לורן 2020

עמודים