איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
זילבר תמר פסיכולוגיה החברה פרופ' ליבליך עמיה 1999
זהבי-הראל תמר ביוכימיה רפואה בקרה על ידי מסלולי סיגנל של רפרסיה המתווכת על-ידי Groucho/TLE פרופ' זאב פרוש 2012
ליכט תמר ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן רפואה השפעת נישת כלי הדם והפקטורVEGF במוח המתפתח ובבוגר פרופ' אלי קשת 2017
עובד-גלבר תמר פרמקולוגיה רפואה מעורבות הגן MDR1 באינטראקציות בין תאי הרג-טבעיים לבין תאים סרטניים פרופ' פיליפ לזרוביץ'; ד"ר חנן גלסקי 2010
קיסר תמר אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' שמידע אבישי פרופ' מוטרו עוזי 1998
טוטנאור תמר מיקרוביולוגיה רפואה בידוד ואפיון של קזאין קינאז-1 חוץ-תאי מטפילי Leishmania donovani פרופ' צ'רלס יפה 2009
אזולאי-שמר תמר מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תהליכי בקרה שלאחר תרגום על האנזים כלורופילאז ותפקידם במנגנון פירוק הכלורופיל בצמח פרופ' אליעזר גולדשמידט; ד"ר יורם איל 2012
דניאלי תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקירת מערכות זעירות עם מיקרוסקופ אלקטרוכימי סורק פרופ' דניאל מנדלר 2015
אמיר תמר חינוך מדעי הרוח משמעותם של קשיים בקבלת החלטה בבחירת מקצוע פרופ' איתמר גתי 2009
יעקב תמר בריאות הציבור ורפואה קהילתית מדעי הרפואה פרופ' אפשטיין ליאון 2003
שטיין תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע כיוונון פונקציונלי צפיפות מעקרונות ראשוניים פרופ' רועי בר 2013
מייקין תמר מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג רב-חושי של החלל הקרוב ליד פרופ' אהוד זהרי 2010

עמודים