איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
בר תמר עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית טיפוח קומפטנטיות רגשית-חברתית בקרב פעוטות במסגרות חינוכיות: תפקיד המחנכת פרופ' מרים רוזנטל 2009
אלון תמר מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' קשת אלי 1998
דניאלי תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקירת מערכות זעירות עם מיקרוסקופ אלקטרוכימי סורק פרופ' דניאל מנדלר 2015
ברמן-שלומוביץ תמר רוקחות רפואה חשיפה לפתאלטים, חומרי הדברה וחומרים אורגניים נדיפים בקרב נשים הרות באזור ירושלים פרופ' אליהו ריכטר; פרופ' אורי וורמסר 2012
שור-פומברוב תמר ביוטכנולוגיה מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה בקרת הביטוי של מתלותיונינים בתגובה לעקת מתכות כבדות בשרך המים – Azolla filiculoides פרופ' אלישע תל-אור 2006
ציגלר-להבי תמר מתמטיקה טבע פרופ' פורסטנברג הלל 2004
תומר-פישמן תמר קרימינולוגיה משפטים יחס בתי המשפט לשונות תרבותית: תרבות וכוח במשפט פרופ' דוד וייסבורד, ד"ר ורד ויניצקי-סרוסי 2008
ירון תמר הוראת המדעים מתמטיקה ומדעי הטבע מודל הוראתי המבוסס על חקר מנגנוני תגובות כימיות כאמצעי להעמקת למידה של תלמידים המתמחים בכימיה בתיכון ד"ר צחי מילגרום; פרופ' מנחם שטיינברג 2010
גיגר תמר חקר הסרטן מתמטיקה ומדעי הטבע אפיון שינויים במסלולי מעבר סיגנל תאיים והשפעתם על תהליכי מוות במהלך התמרה סרטנית פרופ' אלכסנדר לויצקי 2008
מירון-זכמן תמר מדעי המזון מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה לימוד המנגנונים המווסתים הדבקה של ציפויי מזון פרופ' סם שגיא, פרופ' אבי מרמור 2007
גוטניק תמר נוירוביולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע החשיבות של קלטים מרכזיים והיקפיים על לימוד והתמצאות במרחב בתמנון המצוי פרופ' בנימין הוכנר 2015
סורקיס תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית פרופ' בנבנישתי רמי 2007

עמודים