איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
ברמן-שלומוביץ תמר רוקחות רפואה חשיפה לפתאלטים, חומרי הדברה וחומרים אורגניים נדיפים בקרב נשים הרות באזור ירושלים פרופ' אליהו ריכטר; פרופ' אורי וורמסר 2012
הרציג תמר היסטוריה רוח פרופ' סלוחובסקי משה פרופ' הד מיכאל 2006
ציגלר-להבי תמר מתמטיקה טבע פרופ' פורסטנברג הלל 2004
טוטנאור תמר מיקרוביולוגיה רפואה בידוד ואפיון של קזאין קינאז-1 חוץ-תאי מטפילי Leishmania donovani פרופ' צ'רלס יפה 2009
מלץ-גינסבורג תמר יחסים בינלאומיים מדעי החברה השפעת תרבות לאומית על עיצוב מדיניות הביטחון: ישראל 1956-1949 פרופ' אריה קצוביץ 2010
אמיר תמר חינוך מדעי הרוח משמעותם של קשיים בקבלת החלטה בבחירת מקצוע פרופ' איתמר גתי 2009
טננבוים תמר רוקחות רוקחות פרופ' קפיטולניק חיים 1997
תא-שמע תמר פיסיקה טבע פרופ' קפלן נעם 2004
שור-פומברוב תמר מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' תל-אור אלישע 2006
פרנקל תמר פסיכולוגיה החברה פרופ' שול יעקב 2007
בר תמר עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית טיפוח קומפטנטיות רגשית-חברתית בקרב פעוטות במסגרות חינוכיות: תפקיד המחנכת פרופ' מרים רוזנטל 2009
קלהורה תמר משפטים משפטים אכיפת-חוק ציבורית-אזרחית: תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס ציבורי פרופ' ישראל גלעד 2015

עמודים