איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
הס תמר ספרות עברית רוח ד"ר שוורץ יגאל ד"ר גינזבורג רות 2004
רז תמר כימיה טבע פרופ' לוין רפאל-דוד 1997
קנלו תמר נוירוביולוגיה רפואה חקר השפעת חמצון שיירי מתיונין ב – 3 Helix על תכונות חלבוני PrP פרופ' רות גבינזון 2013
מירון-זכמן תמר מדעי המזון מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה לימוד המנגנונים המווסתים הדבקה של ציפויי מזון פרופ' סם שגיא, פרופ' אבי מרמור 2007
קנת-כהן תמר חינוך מדעי הרוח הקשר בין כישורים לימודיים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים ובין נשירה במערכת ההשכלה הגבוהה פרופ' איתמר גתי 2013
רבנו תמר פסיכולוגיה מדעי החברה העברה נגדית בטיפול ב- PTSD : אפיונים של הקשר הטיפולי ותרומתם להבנת התסמונת והטיפול בה פרופ' גבי שפלר 2013
אנסבכר תמר כימיה רפואה שומרי הנחושת - סביבת הקישור ומנגנון ההעברה הייחודיים של צ'פרוני הנחושת ד"ר אביטל שורקי 2013
שלמון-מאק תמר היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' גרוסמן אברהם פרופ' תא-שמע ישראל 2003
גיטליץ תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית הקשר שבין ציפיות כלכליות והיערכות כלכלית של מזדקנים ובין רווחתם האישית: מחקר אורך פרופ' גייל אוסלנדר, ד"ר שרון שיוביץ-עזרא 2017
משמר תמר ספרות עברית מדעי הרוח מהדורה מדעית של הרומן משלחת מלאכים רעים לרחל איתן בלוויית מבוא פואטי-היסטורי פרופ' חנן חבר 2016
השמשוני תמר מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' סידר חיים-הוארד 2004
שולץ תמר פרמקולוגיה רפואה בקרת תנועת חלבונים תוך תאית וקוטביות אפיתליאלית על ידי חלבונים המשפיעים על הציטוסקלטון פרופ' אלברט טרבולוס; ד"ר יורם אלטשולר 2009

עמודים