איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
קרייסל מרזל תרצה פסיכולוגיה מדעי החברה התפקיד של תאי מיקרוגליאה ואינטרלאוקין-1 בדיכאון המושרה על ידי לחץ פרופ' רז ירמיה 2013
ארנפרוינד-קלינמ תרצה רוקחות רוקחות פרופ' דומב אברהם ד"ר גולנזר יעקב 2004
יובל תרצה מוסיקולוגיה מדעי הרוח השפעת התצוגה הוויזואלית של כתב התווים על חוויית הזמן בקרב לומדי נגינה צעירים ד"ר רוני יגר-גרנות 2013
לוי-ברנפלד תרצה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' קפלן יוסף 2006
גרוס תרצה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' שטיינברג אברהם 1998
ורדי תרצה ספרות עברית רוח פרופ' יהלום יוסף 1997
גולדשטיין תרצה גיאוגרפיה מדעי החברה דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים פרופ' עמירם גונן, פרופ' אריה שחר ז"ל 2010
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
גרינפילד תרזה גנטיקה של יונקים ואדם רפואה קביעת דגם המתילציה הבסיסי בזמן ההתפתחות העוברית פרופ' חיים סידר 2015
אליאש תרזה ספרות כללית והשוואתית מדעי הרוח האתיקה של כתיבה אבלה: בחינת יחס הכותב האבל אל מושא האובדן ד"ר רות גינזבורג 2008
פתל כנעני תקוה יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1997
רופא תניב כלכלה חקלאית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הקצאת קרקעות באמצעות מכרזים בישראל: היבטים כלכליים ומוסדיים פרופ' ישראל פינקלשטיין; ד"ר גוני אורשן, פרופ' יעקב צור 2010
נוטריוס תניא לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים בשירה המקראית הארכאית והקלאסית פרופ' שמואל פסברג 2008
אזולאי-שמר תמר מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תהליכי בקרה שלאחר תרגום על האנזים כלורופילאז ותפקידם במנגנון פירוק הכלורופיל בצמח פרופ' אליעזר גולדשמידט; ד"ר יורם איל 2012
עובד-גלבר תמר פרמקולוגיה רפואה מעורבות הגן MDR1 באינטראקציות בין תאי הרג-טבעיים לבין תאים סרטניים פרופ' פיליפ לזרוביץ'; ד"ר חנן גלסקי 2010
הרציג תמר היסטוריה רוח פרופ' סלוחובסקי משה פרופ' הד מיכאל 2006
טוטנאור תמר מיקרוביולוגיה רפואה בידוד ואפיון של קזאין קינאז-1 חוץ-תאי מטפילי Leishmania donovani פרופ' צ'רלס יפה 2009
טננבוים תמר רוקחות רוקחות פרופ' קפיטולניק חיים 1997
אמיר תמר חינוך מדעי הרוח משמעותם של קשיים בקבלת החלטה בבחירת מקצוע פרופ' איתמר גתי 2009
גיטליץ תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית הקשר שבין ציפיות כלכליות והיערכות כלכלית של מזדקנים ובין רווחתם האישית: מחקר אורך פרופ' גייל אוסלנדר, ד"ר שרון שיוביץ-עזרא 2017
ציגלר-להבי תמר מתמטיקה טבע פרופ' פורסטנברג הלל 2004
שטיין תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע כיוונון פונקציונלי צפיפות מעקרונות ראשוניים פרופ' רועי בר 2013
בר תמר עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית טיפוח קומפטנטיות רגשית-חברתית בקרב פעוטות במסגרות חינוכיות: תפקיד המחנכת פרופ' מרים רוזנטל 2009
מייקין תמר מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג רב-חושי של החלל הקרוב ליד פרופ' אהוד זהרי 2010
תא-שמע תמר פיסיקה טבע פרופ' קפלן נעם 2004

עמודים