איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
רבינוביץ רבקה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר 1999
יהל גיתי אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' גנין אמציה 2004
כרמל (מוסקין) יוחאי אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' מוטרו עוזי פרופ' קדמון רונן 2000
בלמקר מרים אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צ'רנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר פרופ' מוטרו עוזי 2006
יהל רות אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' גנין אמציה 2005
שיפמן שגיב אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' דרבסי אריאל 2005
בן-עמי פרידה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' הלר יוסף 2006
נתן רן אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ספריאל אוריאל פרופ' נוי-מאיר עמנואל 2000
כחילה-ברגל גילה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן פרופ' סמית פטריציה 2001
קאהן דנאל אגיפטולוגיה רוח פרופ' אפעל ישראל פרופ' גרול שרה 2002
דיין (טוב-אל) גלית אגיפטולוגיה רוח פרופ' גרול שרה 2000
הרן עדינה אגיפטולוגיה רוח פרופ' גרול שרה 2001
רותם אור אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית חקר בקרת הגידול בחידק הטורףBdellovibrio bacteriovorus פרופ' אדוארד יורקביץ' 2016
כנעאן חוסאם אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת חיטוי סולארי וקומפוסט בדרגות הבשלה שונות על המיקרוביולוגיה של הקרקע וקטילת פתוגניים ד"ר דרור מינץ פרופ' מיכאל רביב 2017
קוך ליאת אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אנליזה פונקציונלית של חומרים אנטיפונגליים המיוצרים על ידיAspergillusspp. פרופ' עודד ירדן 2016
איזק יוחאי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית Fusarium proliferatum מחולל מחלות בבצל-הגינה (Allium cepa): היבטים אטיולוגיים, אפידימילוגיים וטוקסיגנים פרופ' אברהם גמליאל 2017
בן- יוסף מיכאל אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אפיון הפן המיקרוביאלי באקולוגיה התזונתית של זבוב הזית,Bactrocera oleae פרופ' בועז יובל פרופ' אדוארד יורקביץ' 2016
גולן נעמה אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית טרנספורמציה של החומר הרפואי קשה הפירוקcarbamazepineעל-ידי פטריית הריקבון הלבן Pleurotus ostreatus פרופ' יצחק הדר פרופ' בני חפץ 2017
סמרה שחר אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האם טפיל הביציםOoencyrtus pitycampaeבאוכלוסיות תהלוכן האורן ותריסית הצלף הוא מקרה של מעבר בין פונדקאים, מינים "אחים", או שניהם פרופ' מוראד גאנם פרופ' צבי מנדל 2016
שומין הילה אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות של הפוספוטאזהPP2Aבבקרת התארכות קורים בפטרייהNeurospora crassaבמסלול שלCOT1 פרופ' עודד ירדן 2017
גרביאן יעל אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעבר אופקי של רצפי רנ"א בין דבורים, אקרית הורואה ווירוס השיתוק הישראלי פרופ' אילן סלע פרופ' שרוני שפיר 2017
ברד-קוטלר שירי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית סיגנלpHבפטרייהPenicillium expansum: תפקידו בהתקפה ובייצור המיקוטוקסין פטולין פרופ' דב פרוסקי ד"ר עמיר שרמן 2017
פרנק סמי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת השקיה במי קולחין על האקולוגיה של חיידקי קרקע פרופ' יצחק הדר ד"ר דרור מינץ 2016
קנופ דוריב אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית חקר האנזים החוץ תאי וורסטייל פראוקסידאז (VP1) בפטרייה אוזנית הצדף (Pleurotus ostreatus) בתנאים של חוסר מנגן פרופ' יצחק הדר פרופ' עודד ירדן 2017
אקשטיין לוי נועם אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השוואה גנומית של זני החיידקAcidovorax citrulliבדגש על אפקטורים המופרשים ממערכת ההפרשה מסוג שלוש פרופ' שאול בורדמן 2016

עמודים