איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
עילם-גינדין תמר בלשנות רוח פרופ' שקד שאול 2006
קנלו תמר נוירוביולוגיה רפואה חקר השפעת חמצון שיירי מתיונין ב – 3 Helix על תכונות חלבוני PrP פרופ' רות גבינזון 2013
בן-יוסף תמר גנטיקה טבע פרופ' בנבניסטי נסים 1999
יחיאלי תמר הוראת המדעים טבע פרופ' תמיר פנחס ד"ר נוסבוים יוסי 1998
רבנו תמר פסיכולוגיה מדעי החברה העברה נגדית בטיפול ב- PTSD : אפיונים של הקשר הטיפולי ותרומתם להבנת התסמונת והטיפול בה פרופ' גבי שפלר 2013
ליסטובסקי תמר ביולוגיה תאית מתמטיקה ומדעי הטבע בקרת הפעלת הAPC/C על ידי החלבונים Cdc20 ו Cdh1 פרופ' מיכאל ברנדייס 2007
גרנות תמר ביוכימיה רפואה השפעת נגזרות סינתטיות של ספינגוליפידים על המטבוליזם שלהם בתאים סרטניים ובתאי מחלת נימן-פיק פרופ' שמעון גת; ד"ר אריה דגן 2008
קנת-כהן תמר חינוך מדעי הרוח הקשר בין כישורים לימודיים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים ובין נשירה במערכת ההשכלה הגבוהה פרופ' איתמר גתי 2013
אנסבכר תמר כימיה רפואה שומרי הנחושת - סביבת הקישור ומנגנון ההעברה הייחודיים של צ'פרוני הנחושת ד"ר אביטל שורקי 2013
קוגלר תמר פסיכולוגיה החברה פרופ' בורנשטיין גרשון 2004
קרישר תמר מגמת ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן רפואה ויסות האוסטאוקלסטוגנזה ע"י אותות משולבים מ-Toll-like receptors פרופ' צבי בר-שביט 2016
גיגר תמר ביוכימיה מבנית ומולקולרית טבע פרופ' לויצקי אלכסנדר 2006
שור תמר מדעים ביורפואיים רפואה פרופ' מרגלית חנה פרופ' גרובר נורמן 1997
שילוח תמר חקר הסרטן רפואה מנגנון השראת מוות תאי על ידי החלבון truncates Livin פרופ' דינה בן יהודה 2014
יעקב תמר בריאות הציבור ורפואה קהילתית מדעי הרפואה פרופ' אפשטיין ליאון 2003
גרוסמן תמר חקר הסרטן רפואה c-Abl מגן על p53 בתאים המודבקים בוירוס הפפילומה דרך בקרה על E6AP פרופ' יגאל האופט 2009
גיטליץ תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית הקשר שבין ציפיות כלכליות והיערכות כלכלית של מזדקנים ובין רווחתם האישית: מחקר אורך פרופ' גייל אוסלנדר, ד"ר שרון שיוביץ-עזרא 2017
דניאלי תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקירת מערכות זעירות עם מיקרוסקופ אלקטרוכימי סורק פרופ' דניאל מנדלר 2015
אלון תמר מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' קשת אלי 1998
שור-פומברוב תמר ביוטכנולוגיה מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה בקרת הביטוי של מתלותיונינים בתגובה לעקת מתכות כבדות בשרך המים – Azolla filiculoides פרופ' אלישע תל-אור 2006
דיניסמן תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית גורמים המנבאים מעבר מוצלח מהשמה חוץ ביתית לחיים עצמאיים: מאפיינים של הצעיר, רשת התמיכה החברתית והפנימייה פרופ' ענת זעירא 2013
הס תמר ספרות עברית רוח ד"ר שוורץ יגאל ד"ר גינזבורג רות 2004
גיגר תמר חקר הסרטן מתמטיקה ומדעי הטבע אפיון שינויים במסלולי מעבר סיגנל תאיים והשפעתם על תהליכי מוות במהלך התמרה סרטנית פרופ' אלכסנדר לויצקי 2008
גוטניק תמר נוירוביולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע החשיבות של קלטים מרכזיים והיקפיים על לימוד והתמצאות במרחב בתמנון המצוי פרופ' בנימין הוכנר 2015
תומר-פישמן תמר קרימינולוגיה משפטים יחס בתי המשפט לשונות תרבותית: תרבות וכוח במשפט פרופ' דוד וייסבורד, ד"ר ורד ויניצקי-סרוסי 2008

עמודים