איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
איברקלייד יונית אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות הסיגנל הליפידי בבקרת התגובה הצמחית כנגד נמטודת העפציםMeloidogyne javanicaבעגבנייה ד"ר סיגל בראון פרופ' יצחק שפיגל 2016
אפל עידו אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת סביבה במערכת הרבייה החיונית להפריה מוצלחת ד"ר יעל חפץ 2017
גרין סטפן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מינץ דרור 2005
פיבוניה שמעון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' קיגל חיים 2002
נגלאקשמי וידיה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר רפאלי עדה פרופ' אפלבוים שלום 2006
כספי רועי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
פאורה-מלינסקי מריאלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מאיק שמעון ד"ר לרס אמנון ד"ר אהרוני נחמיה 2006
שלוין אלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' מרר יצחק פרופ' שגיא סם 2002
גבע יוסף אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר פסרמן דניאל 1999
מלמד שרון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה פרופ' יוגב דוד 2005
וילק-יעקב דבורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר הולנד דורון 2000
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
כדורי דניאל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2004
הלוי מירי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד פרופ' מנדל צבי 1997
מוואסי מוניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 1997
זו שאופנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה 2002
קולטאי חננית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' רקח בני 1998
סריג פנחס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ליסקר נורברטו פרופ' בן-אריה רות 2000
ארדון אורלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1999
אורנשטיין סיגלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר תנא עדנה פרופ' סלע אילן 2001
מוצפי סגלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר לבנון דן 1997
ארדי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יעקובי בנימין פרופ' פרוסקי דב 1999
בר שלום עודד אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי 2003
ראובני חיים אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים 2003
בן-שלום שי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד ד"ר רסלר יורם 1997

עמודים