איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
תנעמי גולן אברהם כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע מורפולוגיה סופרא-מולקולרית בפולימרים תרמופלסטיים ננו-מרוכבים הנוצרת בהשפעת תיחום ותנאי זרימה פרופ' גד מרום 2015
תעשה נבו חישוביות עצבית מתמטיקה ומדעי הטבע הבסיס התאי של פוטנציאלים מעוררים קדם קשביים פרופ' ישראל נלקן 2012
תפארת סיגל פסיכולוגיה החברה פרופ' אליצור יואל פרופ' מנור אורלי 2005

עמודים