איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שרוני עמוס פיסיקה טבע פרופ' מילוא עודד 2005
שרון רונית עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית השתתפות ילדים ושביעות רצון מטיפול המקרה של מרכזי ילדים הורים פרופ' אשר בן-אריה, פרופ' מרים שיף 2017
שרון אטרי כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע התארגנות עצמית של דנ"א ונאנו-חלקיקים למערכים פונקציונאליים המשמשים כחיישנים פרופ' איתמר וילנר 2016
שרון שי ביולוגיה אוראלית רפואת שיניים מנגנון הפעולה של אמלוג'נין בעובר הצפרדע המתפתח והפוטנציאל שלו בריפוי פגמים שאינם מתאחים באופן ספונטני בעצם הגולגולת בעכבר פרופ' דן דויטש 2015
שרון אביטל מחשבת ישראל מדעי הרוח קבלת החיד"א בחיבוריו ההלכתיים פרופ' יהונתן גארב 2015
שרון גונן ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום רוח פרופ' גורן-ענבר נעמה 2007
שרון עדנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' חת אילן 2006
שרון ערן פיסיקה טבע פרופ' פינברג גאי 2001
שרון דרור גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' הלל יוסף פרופ' לביא אורי 1998
שרון אילן ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום רוח פרופ' שטרן אפרים 1996
שרון נדב היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מדעי הרוח קץ המדינה החשמונאית וראשית השלטון הרומי בארץ-ישראל (37-67 לפנה"ס): היסטוריה, היסטוריוגרפיה וההשפעות על החברה והדת של היהודים פרופ' דניאל שוורץ 2014
שרון עדנה הגנת הצומח מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה חקר מנגנוני פעילות של הפטריה Trichoderma בהדברה ביולוגית של הנמטודה יוצרת העפצים Meloidogyne javanica פרופ' יצחק שפיגל פרופ' אילן חת 2006
שרון נדב גנטיקה של יונקים ואדם מתמטיקה ומדעי הטבע התמיינות תאי גזע עובריים מאדם לתאי מארגן הגסטרולה פרופ' נסים בנבניסטי 2013
שרגל עמיחי ביולוגיה תאית מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה בקרת חלוקות התאים במהלך התפתחות פרי האגס (Pyrus communis ), והשפעתם על גודל וצורת הפרי פרופ' יוסף ריוב; פרופ' גדעון גרפי וד"ר משה פליישמן 2009
שרגא-מגן סמדר לשון עברית מדעי הרוח חלופות ההגייה בעברית הישראלית המקובלת המדוברת על-פי סקר שדה שנערך באזור הנגב הצפוני פרופ' משה בר-אשר 2009
שרביט קולט תולדות האמנות מדעי הרוח תשמישי קדושה ומצווה מן הקהילה היהודית באלג'יריה - מסורות מקומיות נוכח ההשפעות התרבותיות הזרות פרופ' שלום צבר 2017
שרביט גלעד פילוסופיה מדעי הרוח תרפויטיקה וגאולה: פרה-פיגורציה של מושג החירות של פרויד בפילוסופיה של שלינג פרופ' כריסטוף שמידט 2015
שרב דפנה חינוך מדעי הרוח פניית מתבגרים לעזרה מהורים ומאנשי מקצוע פרופ' משה טטר 2009
שר-הדר נטע מדע המדינה החברה פרופ' דרי דוד 2007
שר מלי מנהל עסקים מנהל עסקים חקר מערך ניידות משטרת התנועה הארצית ד"ר ניקול אדלר, פרופ' יונתן קורנבלוט, פרופ' שלום הקרט 2013
שקרג'י שרון משפטים משפטים כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי פרופ' סיליה פסברג 2013
שקדי-רפיד שירי גנטיקה של יונקים ואדם רפואה סקר אוכלוסייה לגנים המגבירים סיכון למחלות של הגיל המבוגר- נקודת המבט של נשאיות ללא סיפור משפחתי, ועמדות גנטיקאים, יועצים גנטיים ורופאי משפחה כלפי סקר אוכלוסייה פרופ' ורדיאלה מיינר, פרופ' ברברה פריינסק 2013
שקד (הראלי) יעלה תכנית ללימודי הסביבה טבע פרופ' אראל יגאל ד"ר סוקניק אסף 2003
שקד רוני לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח אתוס הסכסוך של החברה הפלסטינית פרופ' מאיר חטינה, פרופ' אלי פודה, פרופ' דניאל בר-טל 2016
שקד עדית לימודים רוסיים וסלאוויים רוח פרופ' טימנציק רומן פרופ' טוקר ליאונה 2004

עמודים