איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אשל דני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 2003
קולטאי חננית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' רקח בני 1998
מוצפי סגלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר לבנון דן 1997
סביו גלורי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים פרופ' נברו שלמה 2004
ארדון אורלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1999
גוטליב(גברת) יובל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קול משה 2002
עבד אל-האדי פתחי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום 2002
שרון עדנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' חת אילן 2006
וואנג קוואצון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
גליאקפרוב נורבול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
ארדי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יעקובי בנימין פרופ' פרוסקי דב 1999
קריצמן ענת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רקח בני פרופ' גרה עבד 2004
דנאי עפר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הדר יצחק ד"ר לבנון דן 2000
בן-שלום שי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד ד"ר רסלר יורם 1997
וורד גרי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' דזורץ קרלוס 2004
כהן הדס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997
בורדמן שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2001
אומרו כרמי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הורביץ בנימין 2004
לו ליצ'ן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2003
בוסתן אמנון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר זליגמן נועם 1998
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
רסקה-בלך גלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2005
צ'י שיפינג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2004
ברמן טל אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' פלדור נתן ד"ר ברנר סטיב 2000

עמודים