איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שרגא אליעד משפטים משפטים חושפי שחיתויות בשירות הציבורי ובגופים דו-מהותיים - חובות, תמריצים והגנות פרופ' מדינה ברק 2018
שרביט קולט תולדות האמנות מדעי הרוח תשמישי קדושה ומצווה מן הקהילה היהודית באלג'יריה - מסורות מקומיות נוכח ההשפעות התרבותיות הזרות פרופ' שלום צבר 2017
שרביט גלעד פילוסופיה מדעי הרוח תרפויטיקה וגאולה: פרה-פיגורציה של מושג החירות של פרויד בפילוסופיה של שלינג פרופ' כריסטוף שמידט 2015
שרב דפנה חינוך מדעי הרוח פניית מתבגרים לעזרה מהורים ומאנשי מקצוע פרופ' משה טטר 2009
שר-הדר נטע מדע המדינה החברה פרופ' דרי דוד 2007
שר מלי מנהל עסקים מנהל עסקים חקר מערך ניידות משטרת התנועה הארצית ד"ר ניקול אדלר, פרופ' יונתן קורנבלוט, פרופ' שלום הקרט 2013
שקרג'י שרון משפטים משפטים כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי פרופ' סיליה פסברג 2013
שקדי-רפיד שירי גנטיקה של יונקים ואדם רפואה סקר אוכלוסייה לגנים המגבירים סיכון למחלות של הגיל המבוגר- נקודת המבט של נשאיות ללא סיפור משפחתי, ועמדות גנטיקאים, יועצים גנטיים ורופאי משפחה כלפי סקר אוכלוסייה פרופ' ורדיאלה מיינר, פרופ' ברברה פריינסק 2013
שקד גלבנד דותן גיאולוגיה טבע פלאואקולוגיה וגיאוכימיה של תצורות בירה וגשר מהמיוקן העליון בצפון ישראל פרופ' סטרינסקי אברהם פרופ' שטיין מרדכי 2020
שקד (הראלי) יעלה תכנית ללימודי הסביבה טבע פרופ' אראל יגאל ד"ר סוקניק אסף 2003
שקד רוני לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח אתוס הסכסוך של החברה הפלסטינית פרופ' מאיר חטינה, פרופ' אלי פודה, פרופ' דניאל בר-טל 2016
שקד עדית לימודים רוסיים וסלאוויים רוח פרופ' טימנציק רומן פרופ' טוקר ליאונה 2004
שקד יובל מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' גביזון רות 2004
שקד יונתן גיאולוגיה טבע פרופ' עגנון אמוץ ד"ר מרקו שמואל 2003
שקד מיכל חינוך רוח פרופ' בילו יורם 2002
שקד גדעון מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' גביזון רות פרופ' טרבלוס אלברט 2002
שקד מעיין אנדוקרינולוגיה רפואה בקרת Thioredoxin-Interacting Protein בסוכרת מסוג 2 פרופ' גיל ליבוביץ', פרופ' נורית קייזר 2014
שקד הלנה ביולוגיה מולקולארית רפואה שימוש בשיטת ChIP-on-chip לחקר קישור החלבון p53 לדנ"א בתאים נורמאליים וסרטניים ד"ר איתמר סימון 2010
שצ'ופק אסי פסיכולוגיה מדעי החברה שינוי או המרת עמדות: האפקט החבוי של התקרבות-התרחקות ד"ר חיות ערן פרופ' חסין רן 2019
שץ עמרי התפתחות והתמינות מתמטיקה ומדעי הטבע הגן פינגרין מעורב בשתי מחלות מולדות של התפתחות הגפה: חיבור וחסר אצבעות ד"ר נסים בן-אריה 2015
שץ דניאלה מדעי הצמח )בוטניקה( טבע פרופ' קפלן אהרון ד"ר סוקניק אסף 2005
שפרנט אבירם כימיה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע מיקרואמולסיות - התנהגות פאזות, מיקרו-מבנה והמססה של מולקולות אורחות פרופ' ניסים גרתי; ד"ר אברהם אסרין 2010
שפרנט ליאת כימיה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע יצירה ואיפיון של ננוחלקיקים וננוקפסולות מתוך ננואמלסיות הנוצרות בתהליכי אינברסיה פרופ' שלמה מגדסי 2010
שפרן-תקוה סיגל בריאות הציבור רפואה זיהוי גורמים ותהליכים אשר תורמים להיווצרות אירועי אלימות כנגד רופאים ואחיות בהם מעורבים מטוּפלים ומלווים בבית חולים כללי פרופ' דוד חיניץ, פרופ' צבי שטרן 2013
שפרן הדס גידולי שדה וירקות חקלאות אפיון משפחת חלבוני PSY במלון (Cucumis melo) והשפעתה על תגובת הצמח לתנאי עקה פרופ' עבו שחל ד"ר שרמן עמיר 2018

עמודים