איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
מרקס-תיבון שרון כימיה טבע פרופ' וילנר איתמר 1997
וייסר שרון מדע הדתות מדעי הרוח הכחדה או מיתון הרגשות: המחלוקת בין הסטואים לפריפטטים בתקופה ההלניסטית והרומית פרופ' גדליהו סטרומזה, פרופ' פיליפ הופמן 2013
עדן שרון מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' סידר חיים-הוארד 2001
רפאל שרה קייט לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח תפיסת ההגנה בסוריה רבתי בסוף המאה ה-12 ובמאה ה-13 לאור הניתוח ההיסטורי והארכיטקטוני של המבצרים האיובים והממלוכים פרופ' ראובן עמיתי, פרופ' רוני אלנבלום 2009
כהן קראוס שרה חיה מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' טרכטנברג שלמה 2001
ינובסקי שרה אולגה מלינדה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מדעי הרוח האתגר בחינוך יהודי בקהילות היהודיות בבודפסט ווינה מ- 1867 עד מלחמת העולם השניה ד"ר מיכאל סילבר 2014
פבלוב שרה מוסיקולוגיה רוח פרופ' קמיאן רוגר 2007
קצבורג שרה מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' אור-נוי אשר ד"ר שמין דליה 2002
גנוט שרה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה 2002
רוזנבלום שרה ריפוי בעיסוק מדעי הרפואה פרופ' וייס תמר פרופ' פרוש שולמית 2003
פישמן שרה לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים רוח פרופ' סרפר רגינה פרופ' יוסף ב 1996
שדה-רדיין שרה גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2005
זלצברג שרה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מדעי החברה שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות-גברים מרקע חרדי פרופ' נחמן בן-יהודה 2014
ליפץ שרה הלשון העברית ולשונות היהודים רוח פרופ' רוקם גלית 2005
פרידמן-גולדסטון שרה פסיכולוגיה החברה פרופ' בן-שחר גרשון פרופ' שלו אריה 2007
ארליך שרה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעות מטריצה על מדידה מדויקת של יחסים איזוטופיים של יסודות שונים במכשיר Double Focusing Multiple Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (MC-ICP-MS) פרופ' לינה בן-דור ד"ר לודביג הליץ 2006
גכלר שרה ביולוגיה תאית רפואה מעורבות Aquaporin 9 בהתמיינות אוסטאוקלסטים פרופ' צבי בר-שביט 2015
איזק שרה ביולוגיה מולקולארית רפואה אופן ההשפעה של Epe1 על המבנה הכרומטיני בשמר Schizosaccharomyces pombe פרופ' עמיקם כהן 2009
זדונאיסקי ארליך שרה חינוך מדעי הרוח שיח טיעוני בקרב ילדי גן: השוואה בין שיח עמיתים לשיח מונחה גננת פרופ' שושנה בלום-קולקה 2012
יעקובי שרה מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' אור-נוי אשר 2003
פולק שרה חינוך מדעי הרוח יהודים וערבים ישראלים לומדים במשותף אירועים היסטוריים הקשורים לקונפליקט - מהי הלמידה שהתרחשה? ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט, ד"ר דן פורת 2013
מוראיס שרה הגנת הצומח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית שימוש בצלולוזומים מלאכותיים לפרוק המרכיבים הטבעיים של דופן התא הצמחי פרופ' יצחק הדר, פרופ' אד באייר 2013
הלוי שרה נוירוביולוגיה )מדעי העצב( מדעי הרפואה פרופ' טריינין מלאת 2004
שורץ שרה היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים רוח פרופ' פלק רפאל פרופ' בן-מנחם ימימה 2001
בלק שרה מתמטיקה טבע פרופ' לובוצקי אלכסנדר 1998

עמודים