טופס מסקנות ועדה מלווה - פגישה שנייה - מדעים עיוניים