איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
פראח א'באא בריאות הציבור ורפואה קהילתית רפואה קדחת חזרתית אנדמית (קדחת המערות) בגדה המערבית: איפיון מולקולרי ותפוצה שלB. persicaושל הקרצייה המעבירה (vector) פרופ' אליוט בארי, פרופ' הלל ברקובייר פרופ' זיאד עבדין 2016
גולדפרב אבי קרימינולוגיה משפטים פרופ' אמיר מנחם פרופ' מרקס עמנואל 1998
שושנה אבי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה החברה פרופ' הנדלמן דון 2007
מתתיהו אבי מיקרוביולוגיה חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות מיני חמצן פעילים והאנזים מנגן סופראוקסיד דיסמוטאז ( MnSOD ) בביטוי הגן ליגנין פראוקסידאז (LIP) בפטריית הרקב הלבן Phanerochaete chrysosporium פרופ' יצחק הדר; ד"ר פאולה בלינקי 2011
מימון אבי ביוכימיה רפואה שיחבור חלופי של הגן MKNK2 מדכא את פעילותו כטומור סופרסור המבקר את מסלול העקה p38-MAPK ד"ר רותם קרני 2015
אלדר אבי מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' ברקוביאר מישל 2000
שויקה אבי מקרא מדעי הרוח דיני הלוואות במקרא : מבט השוואתי פרופ' ישראל קנוהל 2011
סוויד אבי רוקחות רפואה חקירת הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של מולקולות ציקליות דמויות פפטיד בעלות פעילות ביולוגית פרופ' אמנון הופמן 2011
אברמוף אבי רוקחות רפואה מערכות פולימריות חלקיקיות בעלות שחרור מותאם - הערכה במבחנה ובחי פרופ' אברהם דומב 2010
אללוף אבי פסיכולוגיה החברה 1996
זרחיה אבי ביוטכנולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע פיתוח עמידות לנגיפי ג'מיני בצמחים המייצרים מעכבים שונים כנגד חלבון המעטפת של הנגיף פרופ' ידידיה גפני; פרופ' אברהם לויטר 2009
נוב אבי משפטים משפטים פרופ' אבי-יונה ראובן פרופ' הירש משה 2006
חובב אבי-חי מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' ברקוביאר הלל 2005
דומברובסקי אביב וירולוגיה מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה בירור חלקם של חלבונים ויראליים וקוטיקולריים ביעילות ההעברה של פוטיוירוסים ע"י כנימות עלה פרופ' בנימין רקח, ד"ר נור צחנובסקי 2007
זהר אביב מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע ניתוח ותכנון פרוטוקולי תקשורת בעזרת תורת המשחקים פרופ' ג'פרי רוזנשיין 2012
קרניאל אביב גאוגרפיה מדעי החברה בני בנימין' כארגון התיישבותי 1939-1921 פרופ' רן אהרנסון 2016
דלריצ'ה-כרמון אביבה מיקרוביולוגיה רפואה חקר השעתוק של החיידק הפתוגני Mycoplasma bovis במצבי עקה פרופ' דוד יוגב 2013
זמיר אביבה פסיכולוגיה החברה פרופ' ליבליך עמיה 1999
ג'וסף אביבה מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' קידר אליעזר פרופ' ברנהולץ יחזקאל 2005
יוכמן אביבה ריפוי בעיסוק רפואה הפרופיל הנוירו-התפתחותי של ילדים עם תסמינים של הפרעות קשב וריכוז בגיל קדם בית-ספר פרופ' אשר אור-נוי ד"ר שולה פרוש 2006
חצרוני אביבה ביוכימיה ומדעי המזון חקלאות ד"ר שפירא רוני פרופ' בירק יהודית 1999
פרידמן-עזרא אביבה רוקחות רוקחות פרופ' גולומב גרשון פרופ' הופמן אמנון 2002
יוכמן אביבה ריפוי בעיסוק-לימודים מתקדמים מדעי הרפואה פרופ' אור-נוי אשר פרופ' פרוש שולמית 2006
בר ניר אביבה חינוך מדעי הרוח זיהוי מאפייני חוסן בקרב תלמידים עם לקויי למידה, הלומדים אנגלית כשפה זרה בבית הספר היסודי, השטים עם הזרימה, החותרים לעבר המטרה, המתלמדים בשיוט ואלה שוויתרו על הרפתקה בדרך פרופ' עלית אולשטיין, פרופ' קורי שולמן 2014
סטניסלבסקי אביבה מוסיקולוגיה רוח פרופ' כהן דליה פרופ' אלכסנדר חנן 2005

עמודים