מתכונת עבודת הדוקטור - המדעים העיוניים

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

ג. באתר רשות הספריות ניתן למצוא עבודות דוקטור שאושרו בתחומים השונים. בחיפוש המתקדם ניתן לחפש לפי חתכים כגון מחלקה, נושא, מחבר.

אנא קראו את ההנחיות בעיון לפני מילוי הטפסים שלהלן

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות העיוניות.docx

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות העיוניות.docx

 

דוגמא למבנה עבודת דוקטור בעברית.docx- מדעים עיוניים.docx

דוגמא למבנה עבודת דוקטור באנגלית.docx - מדעים עיוניים.docx

 

אופן הגשת העבודה במדעים העיוניים

הגשת העבודות נעשית באמצעות האתר היעודי: http://tss.huji.ac.il

ההזדהות בכניסה למערכת - עם שם המשתמש בו אתם מזדהים במחשבי החווה ושרותי 365.

את שם המשתמש יש לרשום CC\username

אם אינכם יודעים/זוכרים את הסיסמא, ניתן לאפס  בקישור.

מידע נוסף מופיע בקישור

 

באתר הגשת העבודות תמצאו הסבר מפורט ואת כל הטפסים והמסמכים אותם יש להגיש. 

אנא הקפידו למלא רק את הטפסים הקיימים באתר ההגשה (אלה הם הטפסים המעודכנים).

אנא ראו מצגת שמדגימה את המערכת:  הנחיות לשימוש במערכת העלאת עבודות דוקטור.pptx