לימודים בינמוסדיים

תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, הנדרשים ללמוד לצורך מחקרם קורס/ים המוצעים באוניברסיטה אחרת בארץ, יכולים לללמוד עד 4 נ"ז במסגרת ההסדר הבינאוניברסיטאי ללימודים בינמוסדיים (ללא תשלום שכר לימוד במוסד האחר).

המעוניינים יגישו בקשה לרשות לתלמידי מחקר על גבי הטופס בקישור להלן.

המוסדות השותפים להסדר זה:

האוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בן גוריון

הטכניון

מכון וייצמן

קישור לטופס לימודים בינמוסדיים

 

תלמידי מחקר של אחד המוסדות לעיל, הנדרשים ללמוד לצורך מחקרם קורס/ים המוצעים באוניברסיטה העברית, יפנו אל החוג/פקולטה המציעים את הקורס/ים המבוקש.

קישור לפקולטות ובתי ספר

פקולטה

מזכיר לענייני הוראה

דואל

מדעי הרוח

גב' ריטה וידרי

ritab@savion.huji.ac.il

 

מדעי החברה

גב' רונית ששון

ronits@savion.huji.ac.il

 

משפטים

גב' הלה גנור

hillag@savion.huji.ac.il

 

מנהל עסקים

גב' ליז טובול

lizt@savion.huji.ac.il

 

עבודה סוציאלית

מר אורי שגיא

oris@savion.huji.ac.il

 

חינוך

גב' אושרה פנחסי

oshrap@savion.huji.ac.il

 

מדיניות ציבורית

גב' עפרה קומר-תורן

ofrac@savion.huji.ac.il

 

מדעי הטבע

גב' ליטל תורג'מן

litalt@savion.huji.ac.il

 

מדעי הרפואה

גב' גלית גרוס

galitg@savion.huji.ac.il

 

חקלאות

גב' קארן ידלין

kareny@savion.huji.ac.il