טפסים להורדה

הטפסים הם בפורמט WORD בר הקלדה. יש להקליד את התוכן בשדות ה"אפורים". השדות מתרחבים לפי הצורך.

חתימה: אפשר להדביק תמונת חתימה על הטופס (לפני כן לחצו על enable editing) או להפיקו בפורמט קשיח, לחתום ולשלוח את המסמך כקובץ סרוק.

לחלופין, במידה שיש קושי לחתום על הטופס, נקבלו ללא חתימה אם נשלח מתיבת הדואל של מי שאמור לחתום עליו. 

הגשת מועמדות, קבלה והרשמה

הרשמה שנתית

לקראת המעבר לשלב ב'

שלב ב' ומעקב התקדמות

עבודת הדוקטור, כתיבתה והגשתה לשיפוט - במדעים העיוניים (הטפסים לתלמידי המדעים הניסויים מופיעים במערכת המקוונת להגשת עבודות: http://tss.huji.ac.il/)

שיפוט עבודת דוקטור

מלגות נסיעה להשתלמויות קצרות

כללי