סטודנטים אורחים

תלמידי מחקר ממוסדות אחרים בעולם, המבקשים להתארח תקופה מסוימת באוניברסיטה העברית ולקבל מעמד של חוקר-אורח, הזכאי לשירותים כמו: ספריה, מעבדות מחשב, מתקני הספורט, יפנו אל בית הספר לתלמידי חו"ל.

 

קישור לבית הספר לתלמידי חו"ל