איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אביצור-ברח"ד עפרה מדעי המח וההתנהגות מתמטיקה ומדעי הטבע המנגנון של רגישות למתח ברצפטורים המצומדים לחלבוןG פרופ' חנה פרנס, ד"ר יאיר בן חיים, פרופ' יצחק פרנס ז"ל 2016
אבישי שאול היסטוריה רוח פרופ' קדיש אלון 2003
אבישר מיטל כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקר הפאזות של המערכות הדו-מתכתיות Ir-Ru ו Rh-Ru פרופ' אבי בינו 2015
אבישר-אליסקביסי אוה גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' רבינוביץ חיים-דוד פרופ' סלע אילן 2006
אבישר-אליסקביסיוס אוה גנטיקה והשבחה של בעלי-חיים/צמחים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה לימוד ברמה גנטית-מולקולרית של הגן Cf2 המקנה לצמחי עגבניה עמידות לפטריהCladosporium fulvum, הקשר לנקרוזה והשתקת ביטוי הגן Ve1 כניסוי מקדים להשתקת ביטוי הגן Cf2, לשם בדיקת מעורבותו בתהליך הופעת נקרוזות פרופ' אילן סלע פרופ' חיים רבינוביץ 2006
אבליוביץ חגי מיקרוביולוגיה טבע 1996
אבלס- סוטון גילה בריאות הציבור רפואה בנייה ותיקוף כלי לאומדן כאב בטני אקוטי בסוסים פרופ' אורה פלטיאל; ד"ר דן טרנר 2012
אבלסון מאיר גיאולוגיה טבע פרופ' עגנון אמוץ 2000
אבן אלי כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע יישום מלחי אמוניום פלואוריד כבסיס בתגובות דהידרוהלוגנציה ו-N-אלקילציה במערכות קטליטיות רב-פאזיות פרופ' יואל ששון 2006
אבן אלי כימיה טבע 2006
אבן אלי כימיה טבע פרופ' ששון יואל 2006
אבן אלעד מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע למידה חסינה עבור מסווגים וסדרות עתיות פרופ' אמיר גלוברזון פרופ' שי שלו-שוורץ 2017
אבן חן מאור משפטים משפטים פרופ' קרמניצר מרדכי 2007
אבן-אור אורלי אימונולוגיה תאית רפואה תרכיב חיסון חדש כנגד שפעת המבוסס על הספינגוליפיד הפוליקטיוני צרמיד קרבמואיל-ספרמין (CCS) כנשא וכאדגובנט לחיסון במתן לשריר ולאף פרופ' יחזקאל ברנהולץ; פרופ' אלי קידר 2011
אבן-זהר חיים מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע קשרים מקריים פרופ' נתן ליניאל 2017
אבן-פייטלסון לירון ביוכימיה רפואה הבקרה על מיוזין II על ידי p21 Activted Kinase 1 ו- Protein Kinase C Zeta: מסלול העברת אותות חדש המבקר מיוזין II בתאים מטסטטיים. פרופ' שושנה רביד 2007
אבן-רוטשילד עדה ד. מדעי בעלי-חיים מתמטיקה ומדעי הטבע השפעות חברתיות על מקצבים צירקאדיאנים ושינה בדבורים פרופ' גיא בלוך 2012
אבנד עמרי מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע תיוג דקדוקי מבוסס סמנטיקה: תיוג דקדוקי של קורפוס ע"פ גישת הדקדוק הקוגניטיבי פרופ' ארי רפופורט 2014
אבני דורית הגנת הצומח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית חלבון ושומן באבקות פרחים והשפעתם על התזונה והיכולות של דבורת הדבש Apis mellifera פרופ' שרון שפיר, ד"ר ארנון דג 2013
אבני ניר מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע שימושים של אינטגרציה מוטיבית לתורת ההצגות פרופ' אלכס לובוצקי; פרופ' דוד קשדן 2009
אבני גדעון ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום רוח פרופ' צפריר יורם 1998
אבני יואב גיאולוגיה טבע פרופ' גרפינקל צבי ד"ר ברטוב יוסף 1998
אבני דרור מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' מיוחס עודד 1999
אבני צבי גאוגרפיה החברה פרופ' פייטלסון ערן 2004
אבני גיא מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע שיטות פורמליות כמותיות פוגשות את תורת המשחקים החישובית פרופ' אורנה קופרמן 2017

עמודים