איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפירא ליאורה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע לכידה של חומרים פעילים קטליטית במתכות פרופ' דוד אבניר 2017
שפירא דוד היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' ויסטריך רוברט 2006
שפירא מרדכי היסטוריה רוח פרופ' מוצקין גבריאל 2006
שפירא יעקב זאב משפטים משפטים דיני המשפחה כאמצעי דתי-חברתי המשפט העברי כמקרה מבחן: יחסי ילדים-הורים פרופ' ברכיהו ליפשיץ 2012
שפירא אסף מדע המדינה מדעי החברה הגירה ומדיניות אזרחות בישראל 1990 -2013 פרופ' אורן ברק, פרופ' שאול שנהב 2017
שפירא צפורה פילוסופיה מדעי הרוח אמונה כנאמנות: אמונה דתית כנאמנות לא-ל פרופ' שמואל שקולניקוב, פרופ' יהודה גלמן 2010
שפירא יעל אנגלית רוח פרופ' טוקר ליאונה ד"ר גינזבורג רות 2007
שפירא דן לימודי הודו, איראן וארמניה רוח פרופ' שקד שאול 2000
שפירא מיכאל ביוכימיה מבנית ומולקולרית טבע פרופ' שורק חרמונה 2001
שפירא אלי מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' פיינסוד אברהם 2000
שפירא ורד חקר הסרטן רפואה זיהוי ואיפיון גנים המשופעלים על ידי Vav1 האונקוגני וזן הבר פרופ' שולמית קצב 2010
שפירא סרג'יו מוסיקולוגיה רוח פרופ' כהן דליה 2002
שפירא ילנה אימונולוגיה תאית רפואה תפקיד JAK3 בהפעלת תאי מקרופאג' ע"י LPS פרופ' שלמה זלמן בן-ששון 2007
שפירא חיים היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' הר משה-דוד 2003
שפירא אור מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מנגנוני מידור והדרת מלחים בצמחי בננה פרופ' אמנון שוורץ, פרופ' אורי שני 2014
שפירא אלון מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע משחקי תקשורת עם מידע לא סימטרי פרופ' אברהם נוימן 2010
שפירא רחלי גנטיקה של מיקרואורגניזמים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית איתור ואיפיון גנים המפקחים על תכונות כמותיות בשמרים ד"ר ליאור דוד 2015
שפירא יוסף מחשבת ישראל רוח פרופ' רוזנברג שלום 1997
שפירא מיכאל מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע מבט כלכלי על פרוטוקולי אינטרנט פרופ' נעם ניסן 2009
שפירא אורי מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע פעולת החבורה האלכסונית על מרחב הסריגים ושימושים לתורת המספרים פרופ' הלל פורסטנברג;פרופ' ברק ווייס 2011
שפירא סבג אסבאג ניצה לימודי התאטרון מדעי הרוח אמונה והרמזים יהודיים ביצירתו של קלוד ללוש פרופ' יהודה מורלי 2017
שפירא פרחי שרון מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' אדם צח 2006
שפירא פרחי שרון ביולוגיה מולקולרית (אוקריוטים) מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה תרומת הביוטין (ויטמין H) להתפתחות צמחי עגבנייה פרופ' יורם קפולניק פרופ' צח אדם 2006
שפירא-אטינגר קרן משפטים משפטים פרופ' קרמניצר מרדכי 2005
שפירא-כהן אילת-השחר מדעי המח וההתנהגות מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג המרחב בקליפת המוח השמיעתית פרופ' ישראל נלקן 2017

עמודים