איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפירא-ליכטר עירית חישוביות עיצבית מתמטיקה ומדעי הטבע והפקולטה למדעי החברה תיווך מולקולרי של התגובות התבוניות (קוגניטיביות) למצבי דחק פסיכולוגי ופיסיולוגי פרופ' רז ירמיה, פרופ' חרמונה שורק 2007
שפירו פירה מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' ניר ישראל פרופ' הלר אלימלך-דן 1999
שפס איתן פילוסופיה רוח ד"ר אילון אלי 2007
שפר מריסה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקירת תהליכי מעבר אלקטרון ומודיפיקציה של פני שטח באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוכימי סורק פרופ' דניאל מנדלר 2009
שפר רפאל גיאוגרפיה מדעי החברה זהות בני האכרים בגליל, המקרה של יבנאל ד"ר רן אהרונסון, פרופ' יובל דרור 2010
שפר גלית בריאות הציבור רפואה זיהוי מאפיינים של הורים לילדים אסתמתיים לשם הכוונת תהליכים לשיפור דרגת השליטה באסתמה של ילדיהם פרופ' דן אנגלהרד ד"ר מילכה דונחין, פרופ' אורלי מנור 2015
שפר אלה מדעי המחשב טבע פרופ' ברקוביאר מישל 2000
שפר גד גאוגרפיה מדעי החברה שינויי נוף בארץ-ישראל משנת 1871 עד 2010 בהסתמך על מפות היסטוריות פרופ' נעם לוין 2016
שפר אפרת ביולוגיה אקולוגית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תהליכי התבססות הדדית של אורן ירושלים (Pinus halepensis) ואלון מצוי (Quercus calliprinos) במערכות ים-תיכוניות וכיצד הם משנים את המערכות האקולוגיות הים-תיכוניות פרופ' אבי פרבולוצקי, פרופ' חיים קיגל 2013
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
שפר גבריאלה מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' הלוי ארנה פרופ' אורון אורי 2003
שפר כנרת ביולוגיה מולקולארית מתמטיקה ומדעי הטבע מבנה תלת גדילי שמור וחיוני בתת יחידת הרנ"א של טלומראז ד"ר יהודה צפתי 2010
שפר יונה שפה וספרות ערבית מדעי הרוח הפרט בעימות עם בעלי סמכות בסיפורת המצרית מאז מהפכת 1952 פרופ' מנחם מילסון, פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום 2014
שפר מרסלו מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' הלר אלימלך-דן 1997
שפר נתן גיאולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע הערכת מילוי חוזר בסקאלות שונות על ידי מדידה ופיתוח מודל הידרומטאורולוגי פרופ' חיים גבירצמן; ד"ר אפרת מורין, פרופ' עמוס פרומקין 2010
שפרינצק-עזריה עינת מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' מרגלית חנה 2005
שפרן עומר הלשון העברית ולשונות היהודים מדעי הרוח תחביר כינויי-הגוף בג'ודזמו של המאות הט"ז-כ', ובפרט בייצוגי ג'ודזמו דבורה כפי שמוצג במבחר דיאלוגים ספרותיים פרופ' דוד מ. בוניס 2017
שפרן-תקוה סיגל בריאות הציבור רפואה זיהוי גורמים ותהליכים אשר תורמים להיווצרות אירועי אלימות כנגד רופאים ואחיות בהם מעורבים מטוּפלים ומלווים בבית חולים כללי פרופ' דוד חיניץ, פרופ' צבי שטרן 2013
שפרנט ליאת כימיה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע יצירה ואיפיון של ננוחלקיקים וננוקפסולות מתוך ננואמלסיות הנוצרות בתהליכי אינברסיה פרופ' שלמה מגדסי 2010
שפרנט אבירם כימיה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע מיקרואמולסיות - התנהגות פאזות, מיקרו-מבנה והמססה של מולקולות אורחות פרופ' ניסים גרתי; ד"ר אברהם אסרין 2010
שץ דניאלה מדעי הצמח )בוטניקה( טבע פרופ' קפלן אהרון ד"ר סוקניק אסף 2005
שץ עמרי התפתחות והתמינות מתמטיקה ומדעי הטבע הגן פינגרין מעורב בשתי מחלות מולדות של התפתחות הגפה: חיבור וחסר אצבעות ד"ר נסים בן-אריה 2015
שקד רוני לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח אתוס הסכסוך של החברה הפלסטינית פרופ' מאיר חטינה, פרופ' אלי פודה, פרופ' דניאל בר-טל 2016
שקד גדעון מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' גביזון רות פרופ' טרבלוס אלברט 2002
שקד מיכל חינוך רוח פרופ' בילו יורם 2002

עמודים