איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גרינברג רז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה טקסט האנימציה: הגדרה, ניתוח ואפשרויות טכנולוגיות מסגרת תיאורטית לחקר האנימציה במדיה פרופ' פול פרוש 2014
קליין-שגריר אורנית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מחפשת קשר מחייב ויציב' טלוויזיה ואינטראקטיביות פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2013
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016

עמודים