איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גרבלסקי צפירה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה פרופ' שמיר יעקב 2004
דסקל אפרת תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מתלונה עד תיקון: אי שביעות רצון ציבורית כמנגנון לכינון חבות תקשורתית ד"ר זוהר קמפף, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2016
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016

עמודים