איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אוסיסקין אלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות דה-ניטריפיקציה בשורשי חיטה פרופ' הדר יצחק ד"ר מינץ דרור 2020
מוואסי מוניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 1997
קפלן אלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ניתוח תכונת העמידות המבוססת פלסמידים כנגד פלורוקווינולונים בקרב חיידקי אנתרובקטריאצה מבוצת שפכים עירונית פרופ' יורקביץ אדוארד ד"ר סיטרין אדי 2018
יאנג גואנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2000
יעקבי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' פרוסקי דב פרופ' דינור עמוס 2001
קרדנס פבלו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ביוסינתזה ובקרה של Steroidal Glycoalkaloids בצמחים ממשפחת הסולניים פרופ' בורדמן שאול פרופ' אהרוני אסף 2018
אשל דני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 2003
קולטאי חננית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' רקח בני 1998
ברדה עומר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות מעורבותו של החלבון IQD1 מ-Arabidopsis thaliana ביצירת גלוקוזינולטים והגנה כנגד Botrytis cinerea ד"ר לוי מרגנית 2020
מוצפי סגלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר לבנון דן 1997
סביו גלורי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים פרופ' נברו שלמה 2004
ארדון אורלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1999
גוטליב(גברת) יובל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קול משה 2002
עבד אל-האדי פתחי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום 2002
שרון עדנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' חת אילן 2006
וואנג קוואצון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
גליאקפרוב נורבול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
ארדי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יעקובי בנימין פרופ' פרוסקי דב 1999
קריצמן ענת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רקח בני פרופ' גרה עבד 2004
דנאי עפר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הדר יצחק ד"ר לבנון דן 2000
בן-שלום שי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד ד"ר רסלר יורם 1997
וורד גרי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' דזורץ קרלוס 2004
כהן הדס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
יואב שחר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות אנזימים מפרקי דופן התא הצמחי ככלי לניצול יעיל של ביומאסה ליגנו צלוליטית פרופ' באייר אד פרופ' הדר יצחק 2020
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997

עמודים