איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שרון עדנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' חת אילן 2006
ארגיי בייה מולטו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה ד"ר גבמדהין טדסה 2004
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997
רוטשילד נתן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר דיזורף קרלוס 2000
בית-דין עדי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 2000
רקח יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' שטיינברג דני 2001
שאול-קינן ז"ל אורנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' קפולניק יורם ד"ר אלעד יגאל 2004
בוסתן אמנון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר זליגמן נועם 1998
שאלתיאל-הרפ ליאורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז פרופ' קול משה 2004
רסקה-בלך גלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2005
חפץ פילוסוף יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' בירק יהודית 1998
ידידיה איריס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' חת אילן 2001
טויסטר-אחיט מירה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר פקטור אוריאל פרופ' אפלבוים שלום 1998
גוייצקי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס ד"ר אלעד יגאל פרופ' שטיינברג דני 2003
אסרף מנחם אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' גינזבורג חן 2001
יאנג גואנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2000
יעקבי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' פרוסקי דב פרופ' דינור עמוס 2001
פיאסטון דן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2005
אשל דני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 2003
סביו גלורי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים פרופ' נברו שלמה 2004
עובדיה שמואל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' שטיינברג דני פרופ' דינור עמוס 2006
גורודצקי ברברה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1997
גוטליב(גברת) יובל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קול משה 2002
עבד אל-האדי פתחי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום 2002
וואנג קוואצון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004

עמודים