איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
לוי אבנר גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' זוסנק חנוך 2006
מגן אבנר מדעי המחשב טבע פרופ' ליניאל נתן 2003
כנעני אבנר מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' חולתא גדעון פרופ' רון מיכה 2005
עדיני אבנר מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' ורבורג אלון 2003
אקר אבנר ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום מדעי הרוח העיור ביהודה/פלשתינה הרומית מהמאה הראשונה לפנה"ס ועד למאה הרביעית לספירה פרופ' זאב וייס, פרופ' חנה מ. כותן-פלטיאל 2017
מיכאלי אבנר פרמקולוגיה רפואה השפעת קוקאין על מידת העוררות של תאי עצב דופאמינרגים ב VTA ד"ר רמי יקה 2012
לוי אבנר גנטיקה והשבחה של בעלי-חיים וצמחים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה יחסי גומלין בין נגיפי-בגומו בצמח נגוע, השפעה הדדית על התנועה והופעת סימפטומים פרופ' חנוך זוסנק 2006
הורוביץ אבנר מדע המדינה החברה פרופ' אבינרי שלמה פרופ' גורני יוסף 1998
יפת אבנר ביולוגיה מולקולרית רפואה מעורבותו של VICKZ1 בתהליכים בלבלב המתפתח והבוגר פרופ' יואל ישראלי 2014
קסיס אבראהים נוירוביולוגיה רפואה תאי גזע מזנכימליים: גישה חדשה לאימיונומודולציה ומניעת נזק עצבי בטרשת נפוצה פרופ' דימטריוס קרוסיס 2012
מחאגנה אברהים עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית ד"ר שלו מיכאל ד"ר רוזנהק זאב 2005
קליין אברהם פיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע עיוותים במבנה הליבה של מערבולות והשפעתן על ההתנהגות של על-נוזלים בצימוד חלש פרופ' עודד אגם 2017
ריינר אברהם תלמוד והלכה רוח פרופ' תא-שמע ישראל 2003
ישראל אברהם פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע מניפולציה על אותות אור במנחה גלים תלת מימדי המיוצר על ידי לייזר פמטו-שנייה בפולימר פרופ' אהרון לואיס 2014
לוי אברהם כימיה יישומית טבע פרופ' כהן דניאל 2002
שאג אברהם גנטיקה וגנטיקה של האדם מדעי הרפואה פרופ' אופנהיים אריאלה ד"ר אל-פלג אורלי 2003
רייכנברג אברהם פסיכולוגיה החברה פרופ' ירמיה רז פרופ' מורג אברהם 2001
מרזל אברהם מדעי הקוגניציה מדעי הרוח שקרים קושרים פרופ' אילנה ריטוב, פרופ' יעקב קריב 2015
ליפשיץ אברהם חינוך מדעי הרוח שיטת הלימוד (הדיאלקטיקה) של בעלי התוספות פרופ' שלמה זלמן הבלין, פרופ' ברוך שוורץ 2009
אלמכיאס אברהם שפה וספרות ערבית מדעי הרוח מפקדי הצי המוסלמי בראשית האסלאם: מחקר פרוזופוגרפי פרופ' מיכאל לקר 2016
מורגנשטרן אברהם מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע תורה מקומית ותורה רב- מימדית של תחרויות פרופ' נתן ליניאל 2015
תורגמן אברהם הוראת המדעים טבע פרופ' משלר מיכאל 1997
מאיו אברהם פיסיקה טבע פרופ' בקנשטיין יעקב 2002
ירון אברהם מיקרוביולוגיה רפואה פרופ' בן-נריה ינון 2000
אורון אברהם מינהל עסקים מינהל עסקים תמורות ביחסי החליפין ובדפוסי הפילנתרופיה בין תורמים למתרימים לאוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1925 עד 2008 פרופ' הלל שמיד 2014

עמודים