איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
עדיני אבנר מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' ורבורג אלון 2003
ישראלי אבנר כימיה תרופתית רפואה מנגנונים קטליטיים בפעילות נוגדי חימצון - ניטרוקסידים פרופ' רון כהן; פרופ' עמרם סמוני 2010
ינאי אבנר פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע שליטה מרחבית וספקטרלית על ננומבנים מבוססי פלסמונים ומטא-חומרים פרופ' אוריאל לוי 2015
גרוס אבנר מדעי הסביבה מתמטיקה ומדעי הטבע שימוש באיזוטופים יציבים של חמצן בפוספט ככלי למעקב אחרי זרחן במערכות יבשתיות פרופ' אלון אנגרט 2016
יפת אבנר ביולוגיה מולקולרית רפואה מעורבותו של VICKZ1 בתהליכים בלבלב המתפתח והבוגר פרופ' יואל ישראלי 2014
לוי אבנר גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' זוסנק חנוך 2006
כנעני אבנר מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' חולתא גדעון פרופ' רון מיכה 2005
מיכאלי אבנר פרמקולוגיה רפואה השפעת קוקאין על מידת העוררות של תאי עצב דופאמינרגים ב VTA ד"ר רמי יקה 2012
אקר אבנר ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום מדעי הרוח העיור ביהודה/פלשתינה הרומית מהמאה הראשונה לפנה"ס ועד למאה הרביעית לספירה פרופ' זאב וייס, פרופ' חנה מ. כותן-פלטיאל 2017
קסיס אבראהים נוירוביולוגיה רפואה תאי גזע מזנכימליים: גישה חדשה לאימיונומודולציה ומניעת נזק עצבי בטרשת נפוצה פרופ' דימטריוס קרוסיס 2012
מחאגנה אברהים עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית ד"ר שלו מיכאל ד"ר רוזנהק זאב 2005
זיני אברהם בריאות הציבור רפואת שיניים השפעת רוחניות ודתיות על בריאות הפה בקרב הקהילה היהודית בירושלים פרופ' הרולד סגן-כהן 2012
שמאע אברהם תלמוד מדעי הרוח המכילתות הנספחות לספרא: מכילתא דמילואים ומכילתא דעריות פרופ' מנחם כהנא 2010
ריינר אברהם תלמוד והלכה רוח פרופ' תא-שמע ישראל 2003
שאג אברהם גנטיקה וגנטיקה של האדם מדעי הרפואה פרופ' אופנהיים אריאלה ד"ר אל-פלג אורלי 2003
ליפשיץ אברהם חינוך מדעי הרוח תוצאותיה של הוראת תורה שבעל-פה בבתי ספר ממלכתיים: הישגים לימודיים והקניית ערכים פרופ' אלישע באב"ד 2010
מילגרם אברהם יהדות זמננו רוח פרופ' בנקיר דוד 2007
אורון אברהם מינהל עסקים מינהל עסקים תמורות ביחסי החליפין ובדפוסי הפילנתרופיה בין תורמים למתרימים לאוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1925 עד 2008 פרופ' הלל שמיד 2014
וולדה-צדיק אברהם כלכלה מדעי החברה המעבר להשכלה גבוהה ולתעסוקה של צעירים ישראלים פרופ' אריק גולד 2016
לוי אברהם כימיה יישומית טבע פרופ' כהן דניאל 2002
רייכנברג אברהם פסיכולוגיה החברה פרופ' ירמיה רז פרופ' מורג אברהם 2001
קליין אברהם פיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע עיוותים במבנה הליבה של מערבולות והשפעתן על ההתנהגות של על-נוזלים בצימוד חלש פרופ' עודד אגם 2017
מרזל אברהם מדעי הקוגניציה מדעי הרוח שקרים קושרים פרופ' אילנה ריטוב, פרופ' יעקב קריב 2015
מאיו אברהם פיסיקה טבע פרופ' בקנשטיין יעקב 2002
אלמכיאס אברהם שפה וספרות ערבית מדעי הרוח מפקדי הצי המוסלמי בראשית האסלאם: מחקר פרוזופוגרפי פרופ' מיכאל לקר 2016

עמודים