איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אבני (צמח) אורלי מדעים ביורפואיים רפואה פרופ' יפה-נוף איתן פרופ' בניאש מיכל 1999
אבני באב"ד דינה חינוך רוח פרופ' ריטוב אילנה 2003
אבני-שיין חנה חינוך מדעי הרוח השיח המטא-פרגמאטי בשיחות בין ועם ילדים פרופ' שושנה בלום-קולקה 2008
אבניאל-פולק שני ביולוגיה אוראלית רפואת שיניים מעורבות Pattern Recognition Receptors בקידום תהליכים אתרוסקלרוטים ע"י פתוגנים פריודונטלים ד"ר גבריאל נוסבאום 2012
אבניר יובל ביוטכנולוגיה רפואה גלוקוקורטיקוסטרואידים פרו-תרופות שהינם חומצות חלשות אמפיפטיות הנטענים בצורה אקטיבית אל ננו-ליפוזומים: מעקרונות פיסיקוכימיים ליעילות טיפולית פרופ' יחזקאל ברנהולץ 2008
אבניר יהודית עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית ד"ר שור רון 2007
אבנר עוזי ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום רוח פרופ' מזר עמיחי פרופ' גורינג-מוריס נייגל 2004
אבנר-אגייס רחל מדעים ביורפואיים רפואה פרופ' פרידמן אדם פרופ' רוזנבאום סטלה פרופ' לאופר נרי 2000
אבנרי-כהן מרים ביה"ס לחינוך מדעי הרוח טובים השניים מן האחד': חברות דיאדית בגיל טרום-התבגרות והקשריה הקוגניטיביים, הרגשיים וההסתגלותיים פרופ' אלישע באב"ד 2008
אבנשטיין יובל כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה של ננו-גבישים בודדים מתחת לגבול הדיפרקציה האופטית פרופ' אורי בניו 2007
אבנת חנה אנגלית רוח פרופ' ברזלי שולמית 2006
אבסיאן-קרצ'מר אורנה מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' גורן רפאל ד"ר בן-חיים גוזל 2001
אבסירה יעל לימודי אפריקה מדעי הרוח "פיתוח חי": אתנוגרפיה של הפיתוח מקרה מבחן של פיתוח אורבאני בדאר אס-סלאם פרופ' סטיבן קפלן, ד"ר פנינה מוצפי-הלר 2010
אברהים רפיק חינוך רוח פרופ' בנטין שלמה-ז"ל 1998
אברהם איתי מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע יעילות ולוקאליות במערכות מבוזרות פרופ' דני דולב; פרופ' דליה מלחי 2010
אברהם אילת חינוך מדעי הרוח השפעת פעילות טיעון על השילוב של ידע פרוצדוראלי וידע מושגי פרופ' ברוך שוורץ 2012
אברהם אלי תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי פרופ' גונן עמירם 1999
אברהם איילת מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' בן-נריה ינון 2000
אברהם אושרי נוירוביולוגיה רפואה בקרת שעתוק בהכוונת אקסונים באינטרנוירונים דורסליים פרופ' אביהו קלר 2015
אברהם-דוידי ענבל ביולוגיה מולקולארית רפואה תפקידם של תאים שמקורם במח העצם לתהליכי יצירת כלי הדם בבוגר פרופ' אלי קשת 2010
אברהמי צבי מחשבת ישראל מדעי הרוח משבר היהדות ביצירותיהם הבדיוניות של י.ח. ברנר וש"י עגנון פרופ' אליעזר שבייד 2008
אברהמי-מויאל ליאת ביולוגיה מולקולארית מתמטיקה ומדעי הטבע זיהוי ואפיון גנים המאפשרים לשמרי אפייה (Saccharomyces cerevisiae) לגדול בנוכחות ריכוזי אתנול גבוהים פרופ' סרגי בראון; פרופ' דוד אנגלברג 2012
אברהמי-צפתי דנה ביולוגיה תאית רפואה גורמים המשפיעים על המהלך והמופע של מחלות פריונים מדבקות פרופ' רות גביזון 2011
אברהמיאן איואן כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע אניונים פוליציקליים לא מישוריים: קערות, סלסלות וכדורים פרופ' מרדכי רבינוביץ' פרופ' טוביה שרצקי 2006
אברהמיאן איואן כימיה טבע פרופ' רבינוביץ מרדכי פרופ' שרצקי טוביה 2006

עמודים