איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אברמוביץ יוליה חקר הסרטן רפואה בקרת מסלול ה-p53 בממאירויות המטולוגיות פרופ' דינה בן יהודה 2014
אברמוף אבי רוקחות רפואה מערכות פולימריות חלקיקיות בעלות שחרור מותאם - הערכה במבחנה ובחי פרופ' אברהם דומב 2010
אברמסון זיוית פילוסופיה מדעי הרוח אלפרד אדלר וז'אן פול סארטר: אפשרות של אתיקה ופסיכותרפיה אקזיסטנציאלית פרופ' מנחם ברינקר 2013
אברמסון מירון מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעתם של שינויים בדופן התא הצמחי על פיזיולוגית הצמח ופירוקו בתהליכי הידרוליזה פרופ' עודד שוסיוב 2014
אבשטיין מיכאל שפה וספרות ערבית מדעי הרוח פילוסופיה, מיסטיקה ואזוטריקה : ההגות האסמאעילית והמיסטיקה באל-אנדלוס פרופ' שרה סבירי, פרופ' מאיר בר-אשר 2012
אגבריה קאסם כימיה טבע פרופ' ביאלי סילביו 2002
אגבריה חסן מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' זיסלין נפתלי פרופ' זמסקי אליעזר 2003
אגם קרן מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' מינקה ברוך 2004
אגם דאלי אביבית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח ד"ר פול פרוש 2008
אגמון מיכל משפטים משפטים פרופ' אנגלרד יצחק 2000
אגמי שרית סטטיסטיקה מדעי החברה טעות מדידה במודל Coxעם נקודות שבירה פרופ' דוד צוקר 2017
אגסי איל פיסיקה טבע פרופ' בן-יוסף נסים 1998
אגרנט-תמיר לילי ביולוגיה מולקולארית מתמטיקה ומדעי הטבע עריכה והגהת ביטוי של רנ"א פרופ' רות שפרלינג 2010
אגרסט ברוריה הוראת המדעים טבע פרופ' תמיר פנחס 2002
אדוביצקי יבגני חקר הסרטן רפואה מעורבות של הפרנז בתהליכים סרטניים ודלקתיים פרופ' ישראל ולודבסקי 2007
אדורם בנימין פיסיקה יישומית טבע פרופ' בן-יוסף נסים פרופ' סער אמיר 2003
אדלמן רחל ספרות עברית מדעי הרוח עיצוב הזמן והמרחב במדרש – עניינו של פרקי דרבי אליעזר פרופ' יעקב אלבוים 2008
אדלמן כהתיה נוירוביולוגיה רפואה מנגנונים המפחיתים פגיעה בשמיעה עקב חשיפה לרעש פרופ' חיים סומר 2008
אדלר יוליה בלשנות מדעי הרוח חילופי המושא הדאטיבי בגרמנית אפשרויות מימוש הארגומנטים של פעלי העברה פרופ' מלכה רפפורט-חובב 2013
אדלר אביטל חישוביות עצבית מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח עיבוד מידע באזורים שונים של הגרעינים הבזאליים פרופ' חגי ברגמן 2014
אדלר נורית חינוך רוח פרופ' גתי איתמר 2002
אדלר דורית בריאות הציבור ורפואה קהילתית רפואה מודל אקולוגי לשינוי מערך המזון וההזנה בבית החולים ובחינת השפעתו והטמעתו פרופ' אליוט בארי פרופ' מוריה גולן 2017
אדלר-שליסל מרים ספרות עברית מדעי הרוח דמותו של יהושע בן נון בספרות חכמים בזיקה אל דמותו של משה פרופ' אביגדור שנאן 2017
אדלשטיין נעה מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע חסמים על אריזות ותבניות במרחבים סימטריים פרופ' אלכס סמורודניצקי; פרופ' אלכס לובוצקי 2012
אדלשטיין ארנון קרימינולוגיה משפטים פרופ' אמיר מנחם פרופ' לשם אלי 2001

עמודים