איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שניידר חיים קנט אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת שינויים גלובליים אנתרופוגניים על הקלציפיקציה והפוטוסינתזה באלמוגים בוני שונית (הרמטיפיים) פרופ' יונתן ארז 2007
קרלסון דניאל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע גיאות ושפל, גלים פנימיים ותהליכי עירבוב בצפון מפרץ אילת פרופ' חזי גילדור 2014
כץ תימור אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת ההרחפה של סדימנטים על ידי דגי קרקעית על תהליכים גיאוכימיים ופיסיקליים בים פרופ' בועז לזר; פרופ' ברק חרות 2011
ליס הגר אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע זמינות ברזל לפיטופלנקטון: קצבי ומנגנוני קליטה ד"ר יעלה שקד פרופ' ניר קרן 2016
בנטוב שמואל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע מנגנוני ביומינרליזציה בפורמיניפרה פרופ' יונתן ארז 2007
מס טלי אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת זרימת המים על הביולוגיה ואקולוגיה של אלמוגים פרופ' אמציה גנין 2011
סיגלביץ פבל אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' כהן יהודה 2001
סילברמן יעקב אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע התגובה המטבולית של שונית האלמוגים במפרץ אילת להעשרה בנוטריינטים פרופ' יונתן ארז פרופ' בועז לזר 2006
מידר אפרת אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע הדינמיקה של צורוני חנקן בעמודת המים האוקיאנית פרופ' בעז לזר, ד"ר יעלה שקד 2013
שטיינר צבי אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע מפרץ אילת כמערכת מודל לקליטת פחמן דו-חמצני על ידי הים בהשפעת המערכת הביולוגית פרופ' יונתן ארז פרופ' בעז לזר 2017
גזית-יערי נעמה אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' ארז יונתן פרופ' לזר בועז 2001
וורגפט אייל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת תהליכים פיזיקליים על התפלגות האיזוטופים היציבים של חמצן והשקעתCaCO3במפרץ אילת פרופ' בועז לוז פרופ' בועז לזר 2016
סילברמן יעקב אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' ארז יונתן פרופ' לזר בועז 2006
רוטמן אנדראה אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' שולדינר שמעון פרופ' פדן איתנה 1998
גונן ארז אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד הקולטנים TLR4 ו- CD44 בתגובה החיסונית המולדת לחיידקי אשריכיה קולי בבלוטת החלב ד"ר נחום שפיגל; פרופ' דוד נאור 2008
גונן-גרוס צופית אימונולוגיה מולקולארית רפואה הבסיס המולקולרי להכרות של מולקולת HLA-G על-ידי תאי הרג טבעיים פרופ' עופר מנדלבוים 2008
לוי רויטל אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד חדש לקולטנים קוסטימולטוריים בהכרה ובקישור ישיר של סופראנטיגנים פרופ' ריימונד קמפפר 2012
בנדק גיל אימונולוגיה מולקולארית רפואה חקר האימונוגנטיקה של טרשת נפוצה בחולים ערבים ישראלים וזיהוי המנגנונים המולקולרים המופעלים על ידי הטיפול בקופקסון פרופ' חיים בראוטבר 2011
גלבוע-גפן עדי אימונולוגיה מולקולארית רפואה חוסר שיווי משקל כולינרגי במחלות נוגדנות עצמית פרופ' חרמונה שורק; פרופ' לילי אנגליסטר 2011
לוי עופר אימונולוגיה מולקולארית רפואה הקולטן לאנטיגן על פני תאי T הקשור לשלד התא: מסלולי מעבר אותות ייחודיים במצבים נורמאליים ופתולוגיים פרופ' מיכל בניאש 2009
טרטמברג אוריאל אימונולוגיה מולקולארית רפואה זיהוי ואפיון של שתי תתי אוכלוסיות חדשות של תאים דנדריטים אנושיים ממקור מונוציטים פרופ' דרור מבורך 2012
גינוסר נעם אימונולוגיה מולקולארית רפואה אפנון פעילותם של תאי ההרג הטבעיים פרופ' עופר מנדלבוים 2010
ויס עידו דב אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד ציטוקינים וכימוקינים בבקרת התרבות ותנועה של תאי הרג טבעיים בתנאים נורמאליים ופתולוגים ד"ר אמנון פלד 2008
בצר-כהן גילי אימונולוגיה מולקולארית רפואה עיכוב של ההרג של תאי הרג טבעיים אנושיים על ידי חלבוני התאמת הרקמות פרופ' עופר מנדלבוים; פרופ' איתן יפה נוף 2012
מנסטר אפרת אימונולוגיה מולקולארית רפואה אפיון הקשר בין הקולטן לאנטיגן שעל שטח פני תאי T (TCR) לבין החלבון LAT: חשיבות אימונולוגית ופיזיולוגית פרופ' מיכל בניאש 2008

עמודים