איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גל אדיב ביולוגיה אקולוגית מתמטיקה ומדעי הטבע ההשפעה של תנאי סביבה שונים על התנהגות הקינון והטיפול ההורי אצל הבז האדום (Falco naumanni) פרופ' עוזי מוטרו, פרופ' דיוויד זלץ 2007
יוסף אדית מדעי בעלי החיים חקלאות ד"ר בן-גדליה דניאל 2000
טלר אדם היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' גולדברג יעקב 1998
אפטרמן אדם מחשבת ישראל מדעי הרוח התקשרות אינטימית עם אלוהים: מושג ה'דבקות' בראשית הקבלה (פרובנס וקטלוניה) פרופ' משה אידל 2009
הישראלי אדם חינוך מדעי הרוח המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט השוואתי פרופ' עדנה לומסקי-פדר, ד"ר יריב פניגר 2017
ניר אדם חינוך רוח 1996
קלין אורון אדם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מדעי החברה מעבר לעצמי: הקשרים מקומיים ואישיים של תופעת התקשור בישראל פרופ' יורם בילו 2013
זיידל אדם חישוביות עצבית מתמטיקה ומדעי הטבע אוסילציות נוירונליות בגרעין הסב-תלמי ותסמינים של מחלת הפרקינסון פרופ' חגי ברגמן; ד"ר צבי ישראל 2011
ויילר גור אריה אדם פילוסופיה מדעי הרוח עיונים בפילוסופיה של תומס ריד פרופ' מרק שטיינר 2012
גולדנטל אדריאן מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע שימוש באילוצים סתומים לצורכי הדמיית בדים ממוחשבת פרופ' מישל ברקוביאר;פרופ' איתן גרינספון 2011
פיליפונסקי אדריאן רוקחות רוקחות פרופ' לוי-שפר פרנצסקה 2003
בועז אדריאן ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום רוח פרופ' צפריר יורם פרופ' קדר בנימין 1997
אפיק אהד הגנת הצומח מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה הגורמים המשפיעים על מידת המשיכה של דבורת הדבש (Apis mellifera) לפריחת אבוקדו (Persea americana) ד"ר שרון שפיר 2008
כהן אהד לשון עברית מדעי הרוח מערכת הזמנים של הפועל בעברית המקראית המאוחרת פרופ' שמואל פסברג 2009
סרן-בוכניק אהובה מגמת ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה רפואה מודלים חשוביים בתכנון תרופות מבוססות ליפוזומים: גילוי מולקולות מועמדות ל"הטענה מרחוק" ובדיקת יישומיות המודלים פרופ' יחזקאל ברנהולץ פרופ' עמירם גולדבלום 2016
מועלם אהובה מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע תמריצים וחישוב: מכירות פומביות קומבינטוריות ורשתות פרופ' נועם ניסן 2007
ליאופולד אהובה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה פרופ' דותן פליקס 1997
כץ אהוד מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר פרופ' וייס דוד 2004
צביון אהוד כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע מולקולות חדשות של גזים אציליים והפאזות המעובות שלהן פרופ' רוברט בני גרבר 2013
כהן אהוד מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' טרבלוס אלברט 2005
בכר אהוד פיסיקה טבע פרופ' שווב יהודה ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
אלנקוה אהוד בעלי חיים ווטרינריה חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית גורמי הסיכון והדינמיקה של מחלת הפה והטלפיים בישראל פרופ' אייל קלמנט 2017
שביב אהוד כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע תכונות אופטיות לינאריות ולא לינאריות של ננו-מוטות מוליכים למחצה וננו-חלקיקים מרוכבים של מוליך למחצה- מתכת פרופ' אורי בנין 2012
שחר אהוד ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן רפואה ניתוב תגובת מערכת החיסון המולדת במיקרו-סביבת גידול סרטני פרופ' רפאל גורודצקי פרופ' יעקב פיטקובסקי 2016
גלב אהוד כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות חקלאות פרופ' יהב יוסף פרופ' כסלו יואב 1997

עמודים