איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפס איתן פילוסופיה רוח ד"ר אילון אלי 2007
שפירו פירה מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' ניר ישראל פרופ' הלר אלימלך-דן 1999
שפירא-ליכטר עירית חישוביות עיצבית מתמטיקה ומדעי הטבע והפקולטה למדעי החברה תיווך מולקולרי של התגובות התבוניות (קוגניטיביות) למצבי דחק פסיכולוגי ופיסיולוגי פרופ' רז ירמיה, פרופ' חרמונה שורק 2007
שפירא-כהן אילת-השחר מדעי המח וההתנהגות מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג המרחב בקליפת המוח השמיעתית פרופ' ישראל נלקן 2017
שפירא-אטינגר קרן משפטים משפטים פרופ' קרמניצר מרדכי 2005
שפירא פרחי שרון מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' אדם צח 2006
שפירא פרחי שרון ביולוגיה מולקולרית (אוקריוטים) מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה תרומת הביוטין (ויטמין H) להתפתחות צמחי עגבנייה פרופ' יורם קפולניק פרופ' צח אדם 2006
שפירא סבג אסבאג ניצה לימודי התאטרון מדעי הרוח אמונה והרמזים יהודיים ביצירתו של קלוד ללוש פרופ' יהודה מורלי 2017
שפירא מישל ריפוי בעיסוק רפואה התאמה סנסורית של מרפאת שיניים להפחתת עוררות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים פרופ' שולה פרוש; פרופ' רפאל מלמד 2009
שפירא דניאל פיסיקה טבע פרופ' ביהם עופר 2005
שפירא ענת ספרות עברית רוח פרופ' רוקם גלית 2005
שפירא ליאורה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע לכידה של חומרים פעילים קטליטית במתכות פרופ' דוד אבניר 2017
שפירא דוד היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' ויסטריך רוברט 2006
שפירא מרדכי היסטוריה רוח פרופ' מוצקין גבריאל 2006
שפירא יעקב זאב משפטים משפטים דיני המשפחה כאמצעי דתי-חברתי המשפט העברי כמקרה מבחן: יחסי ילדים-הורים פרופ' ברכיהו ליפשיץ 2012
שפירא אסף מדע המדינה מדעי החברה הגירה ומדיניות אזרחות בישראל 1990 -2013 פרופ' אורן ברק, פרופ' שאול שנהב 2017
שפירא צפורה פילוסופיה מדעי הרוח אמונה כנאמנות: אמונה דתית כנאמנות לא-ל פרופ' שמואל שקולניקוב, פרופ' יהודה גלמן 2010
שפירא יעל אנגלית רוח פרופ' טוקר ליאונה ד"ר גינזבורג רות 2007
שפירא דן לימודי הודו, איראן וארמניה רוח פרופ' שקד שאול 2000
שפירא מיכאל ביוכימיה מבנית ומולקולרית טבע פרופ' שורק חרמונה 2001
שפירא אלי מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' פיינסוד אברהם 2000
שפירא ורד חקר הסרטן רפואה זיהוי ואיפיון גנים המשופעלים על ידי Vav1 האונקוגני וזן הבר פרופ' שולמית קצב 2010
שפירא סרג'יו מוסיקולוגיה רוח פרופ' כהן דליה 2002
שפירא ילנה אימונולוגיה תאית רפואה תפקיד JAK3 בהפעלת תאי מקרופאג' ע"י LPS פרופ' שלמה זלמן בן-ששון 2007
שפירא חיים היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' הר משה-דוד 2003

עמודים