איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפרן עומר הלשון העברית ולשונות היהודים מדעי הרוח תחביר כינויי-הגוף בג'ודזמו של המאות הט"ז-כ', ובפרט בייצוגי ג'ודזמו דבורה כפי שמוצג במבחר דיאלוגים ספרותיים פרופ' דוד מ. בוניס 2017
שפרינצק-עזריה עינת מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' מרגלית חנה 2005
שפרינגר עופר מדעי המחשב הנדסה ומדעי המחשב שיפור ההסקה בתצפיות אסטרופיסיקליות על-ידי שימוש במודלים מבוססי למידת-מכונה ומודלים סטטיסטיים בעלי מוטיבציה פיסיקלית ד"ר אופק ערן פרופ' וייס יאיר 2020
שפר רביב עמרי היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח ראשיתה התגבשותה של השליטה הישראלית על פרופ' שומסקי דימיטרי 2020
שפר עידו כימיה טבע יצירת הרמוניות גבוהות באמצעות תורת הבקרה האופטימלית במערכות קוונטיות פרופ' קוזלוב רוני 2020
שפר גד גאוגרפיה מדעי החברה שינויי נוף בארץ-ישראל משנת 1871 עד 2010 בהסתמך על מפות היסטוריות פרופ' נעם לוין 2016
שפר גלית בריאות הציבור רפואה זיהוי מאפיינים של הורים לילדים אסתמתיים לשם הכוונת תהליכים לשיפור דרגת השליטה באסתמה של ילדיהם פרופ' דן אנגלהרד ד"ר מילכה דונחין, פרופ' אורלי מנור 2015
שפר גבריאלה מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' הלוי ארנה פרופ' אורון אורי 2003
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
שפר אלה מדעי המחשב טבע פרופ' ברקוביאר מישל 2000
שפר מרסלו מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' הלר אלימלך-דן 1997
שפר יונה שפה וספרות ערבית מדעי הרוח הפרט בעימות עם בעלי סמכות בסיפורת המצרית מאז מהפכת 1952 פרופ' מנחם מילסון, פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום 2014
שפר מריסה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חקירת תהליכי מעבר אלקטרון ומודיפיקציה של פני שטח באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוכימי סורק פרופ' דניאל מנדלר 2009
שפר רפאל גיאוגרפיה מדעי החברה זהות בני האכרים בגליל, המקרה של יבנאל ד"ר רן אהרונסון, פרופ' יובל דרור 2010
שפר נתן גיאולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע הערכת מילוי חוזר בסקאלות שונות על ידי מדידה ופיתוח מודל הידרומטאורולוגי פרופ' חיים גבירצמן; ד"ר אפרת מורין, פרופ' עמוס פרומקין 2010
שפר כנרת ביולוגיה מולקולארית מתמטיקה ומדעי הטבע מבנה תלת גדילי שמור וחיוני בתת יחידת הרנ"א של טלומראז ד"ר יהודה צפתי 2010
שפר אפרת ביולוגיה אקולוגית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תהליכי התבססות הדדית של אורן ירושלים (Pinus halepensis) ואלון מצוי (Quercus calliprinos) במערכות ים-תיכוניות וכיצד הם משנים את המערכות האקולוגיות הים-תיכוניות פרופ' אבי פרבולוצקי, פרופ' חיים קיגל 2013
שפס איתן פילוסופיה רוח ד"ר אילון אלי 2007
שפנייר אסף ביו-הנדסה טבע אנליזה ואחזור סריקות רפואיות אוטומטית רב- פרמטרית מותאמות למבני הגוף בטומוגרפיה ממוחשבת פרופ' יוסקוביץ לאו 2018
שפירו גלינה מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש רפואת שיניים גיוס, התבייתות והתמיינות מוכוונת של תאי גזע: מסלול טיפולי יישומי עבור מחלות עצם פרופ' גזית דן ד"ר פלד גדי 2018
שפירו פירה מדעי בעלי החיים חקלאות פרופ' ניר ישראל פרופ' הלר אלימלך-דן 1999
שפירא-ליכטר עירית חישוביות עיצבית מתמטיקה ומדעי הטבע והפקולטה למדעי החברה תיווך מולקולרי של התגובות התבוניות (קוגניטיביות) למצבי דחק פסיכולוגי ופיסיולוגי פרופ' רז ירמיה, פרופ' חרמונה שורק 2007
שפירא-כהן אילת-השחר מדעי המח וההתנהגות מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג המרחב בקליפת המוח השמיעתית פרופ' ישראל נלקן 2017
שפירא-אטינגר קרן משפטים משפטים פרופ' קרמניצר מרדכי 2005
שפירא פרחי שרון מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' אדם צח 2006

עמודים