איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אוברמן יעל חינוך רוח פרופ' בטלר רותי פרופ' גוסלסון רותאלן 2007
אוגימוטו סאצ'י מחשבת ישראל מדעי הרוח תפיסת עליית התפילה בפרוש לתפילה ע"י המקובל הירושלמי, ר' יוסף אבן צייאח פרופ' יהונתן גארב 2012
אוגרן ברוך מחשבת ישראל מדעי הרוח גלגול נשמות בקבלה האיטלקית בתקופת הרנסנס: 1466-1520 פרופ' משה אידל 2008
אוהד דן מדעי בעלי החיים חקלאות ד"ר אלדר מיכאל פרופ' ברק הילטון 1998
אוהד-קרני יעל יהדות זמננו מדעי הרוח התקבלות הקולנוע בקרב יהודי ארצות הברית בין שתי מלחמות העולם פרופ' אלי לדרהנדלר 2012
אוזנה רוני חקר הסרטן רפואה טרוגוציטוזיס ככלי לאפיון גיוון בטווח הפעילות של תאי T ציטוטוקסים ויכולת הפעלה הדדית ד"ר מיכל לוטם, פרופ' איתן יפה-נוף 2013
אוחנה לילי נוירוביולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע האם הרצפטורים הפרה-סינפטיים לגלוטמט יכולים להיות מעורבים בבקרת שחרור נוירוטרנסמיטור? פרופ' חנה פרנס, פרופ' יצחק פרנס 2007
אוחנה דניאל משפטים משפטים פרופ' גור-אריה מרים 2007
אוחנה מיכאל חינוך רוח פרופ' רוזנק מיכאל 2001
אוחנה-ארום נעמה לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח מעבר לטווח קשת - היווצרות מערך יחסי החוץ של המעצמה המונגולית במזרח התיכון 1282-1253 פרופ' ראובן עמיתי 2017
אוחנונה זוהר אימונולוגיה תאית רפואה השפעת החלבון PP14 על התמיינות תאי T סייענים ואוטואימוניות ד"ר יעקב רחמילביץ 2013
אוטולנגי עמנואל מדע המדינה החברה פרופ' דה-שליט אבנר 2000
אולמרט דנה ספרות עברית מדעי הרוח ראשית צמיחתה של שירת המשוררות העבריות בשנות העשרים של המאה העשרים - מבט פסיכואנליטי ופמיניסטי ד"ר אריאל הירשפלד 2009
אולנובסקי נחום מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' אבלס משה פרופ' נלקן ישראל 2005
אולסוונג-קוץ יעל מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' רשף לאה 2004
אולשוונג דליה פרל מדע המדינה מדעי החברה מדיניות החינוך המיני בישראל: התמודדות עם שינויים ומצבי לחץ פרופ' עירא שרקנסקי 2009
אולשטיין דיאגו היסטוריה רוח פרופ' קדר בנימין פרופ' גליק תומאס 2003
אולשטיין-מן אורלי עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית פרופ' אוסלנדר גייל 2004
אולשינסקי אמנון גידולי שדה וירקות חקלאות פרופ' וולף שמואל פרופ' גלון עזרא 1997
אולשנסקי יניב מדעי הקרקע והמים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אינטראקציות בין ביופולימרים קוטיקולריים צמחיים לחרסית והשפעתם על ספיחה של מזהמים אורגניים פרופ' בני חפץ ד"ר תמרה פולובסוב 2016
אולשר גילה הוראת המדעים טבע פרופ' דריפוס עמוס 1998
אומיד אילת מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית גנומיקה של מערכת השיפה בצמח מלון (Cucumis melo L.) פרופ' שמואל וולף 2012
אומרו כרמי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הורביץ בנימין 2004
אומשויף גלי פרמקולוגיה רפואה מסלולי הגנה אנדוגניים המופעלים על ידי אקלום ממושך לחום לאחר חבלת ראש פרופ' אסתר שוהמי, פרופ' מיכל הורוביץ 2014
און איתי מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' שלומאי יוסף פרופ' מרגלית חנה 2005

עמודים