איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפירא אור מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מנגנוני מידור והדרת מלחים בצמחי בננה פרופ' אמנון שוורץ, פרופ' אורי שני 2014
שפירא אלון מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע משחקי תקשורת עם מידע לא סימטרי פרופ' אברהם נוימן 2010
שפירא רחלי גנטיקה של מיקרואורגניזמים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית איתור ואיפיון גנים המפקחים על תכונות כמותיות בשמרים ד"ר ליאור דוד 2015
שפירא יוסף מחשבת ישראל רוח פרופ' רוזנברג שלום 1997
שפירא מיכאל מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע מבט כלכלי על פרוטוקולי אינטרנט פרופ' נעם ניסן 2009
שפירא אורי מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע פעולת החבורה האלכסונית על מרחב הסריגים ושימושים לתורת המספרים פרופ' הלל פורסטנברג;פרופ' ברק ווייס 2011
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
שפיר שי מדעי בעלי החיים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה היבטים חקלאיים וביולוגים בגידול אלמוגים בתנאי שביה פרופ' ברוך רינקביץ ; פרופ' יאפ ואן ריין 2008
שפיר ארז כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע מיקרוסקופית וספטרוסקופיית מנהור סורקות של מולקולות ד.נ.א בודדות וניגזרותיהן פרופ' דני פורת 2011
שפילקה אמיר מדעי המחשב טבע פרופ' ויגדרזון אביחי פרופ' ניסן נעם 2002
שפייזמן אילנה מדיניות ציבורית מדעי החברה שינויים רעיוניים ושינויי מדיניות הדרגתיים טרנספורמטיביים: אחריות המדינה במדיניות ההגירה והקליטה בישראל פרופ' יצחק גל-נור 2015
שפיגלשטיין עופר רוקחות רוקחות פרופ' יגן בוריס פרופ' ביאלר מאיר 2000
שפיגלר חגי אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת גורמים חברתיים והורמון הנעורים על הרבייה וחלוקת התפקידים בעמלות בומבוס האדמה (Bombus terrestris) פרופ' גיא בלוך 2014
שפיגלמן זיו גידולי שדה וירקות חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות הגןCyp1במערכת מעבר האותות בין אברי הצמח פרופ' שמואל וולף 2016
שפיגלמן לביא מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע שיטות למידה ממוחשבת מבוססות גרעין לממשקי מוח - מכונה עצביים פרופ' יורם זינגר; פרופ' איילון ועדיה 2010
שפיגל איתי מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' גורן רפאל פרופ' שוסיוב עודד 2001
שפיגל אהוד (אודי) מדע המדינה מדעי החברה על הגבורה': זהות לאומית והבניית גבורה בישראל פרופ' ירון אזרחי 2011
שפיגל אור ביולוגיה אקולוגית מתמטיקה ומדעי הטבע אקולוגיה של תנועה של נשרים: דגמי שיחור מזון, הגורמים המעצבים אותם והשלכותיהם האקולוגיות פרופ' רן נתן 2014
שפיגל מירה מוסיקולוגיה רוח פרופ' שילוח אמנון 1998
שפי סמדר תולדות האמנות מדעי הרוח מווינה לירושלים: הדיוקנאות הנשכחים של גרטה וולף-קרקואר פרופ' גנית אנקורי 2013
שפי פנינה חינוך רוח פרופ' תמיר פנחס 2004
שפטל גיל משפטים משפטים האחריות הקפידה במשפט הפלילי ד"ר יצחק קוגלר 2017
שפט מלכה חינוך מדעי הרוח אינטואיציות בחשיבה הסתברותית כאשר קיימת התפלגות בינומית פרופ' ליאורה לינצ'בסקי, פרופ' ברוך שוורץ 2008
שפולנסקי אורי פיזיולוגיה רפואה מעורבות של גליקוזידים קרדיאליים אנדוגניים ואקסוגניים על פעילות הלב פרופ' דוד ליכשטיין 2011
שער רון גיאולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע שחזור שינויים קצרי טווח בעצמת השדה הגיאומגנטי בעזרת חקר סיגי נחושת ארכיאולוגיים פרופ' חגי רון ; פרופ' אמוץ עגנון; ד"ר רונית קסל 2012

עמודים