איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
הרצוג עמרי לימודי אירופה מדעי החברה מהפך: טרנספורמציה פלסטית בגוף הספרות הישראלית העכשווית ד"ר קרולה הילפריך, פרופ' אילנה פרדס 2011
מצר עמרי מדע המדינה מדעי החברה ממשאבים כלכליים לעוצמה פוליטית? ייצוג האינטרסים של התעשייה היהודית בסביבה השלטונית המפוצלת של ארץ-ישראל המנדטורית פרופ' מיכאל שלו 2013
בן-צבי עמרי משפטים משפטים תורת ההנמקה המשפטית - סקירה ובחינה ביקורתית פרופ' חנינה בן-מנחם 2017
בוכמן עמרי כימיה טבע שיטות סטוכסטיות לחישוב מטריצת הצפיפות המצומצמת ופונקציית הצפיפות הדו-חלקיקית של בוזונים במלכודות חד ממדיות פרופ' בר רועי 2019
דביר עמרי גיאולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע פרידוטיט בשווי משקל עם נוזלים מכילי מים ופחמן דו חמצני: השלכות ליצירת סלעים קימברליטים פרופ' רונית קסל 2017
בן-יהודה עמרי תכנית בלימודי אירופה מדעי החברה "מה אעידך"? פעולות-דיבור ביצירת פרנץ קפקא וש"י עגנון פרופ' חנן חבר, פרופ' גלילי שחר 2016
בן-ציון עמרי כימיה ישומית מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה מנגנוני הדבקה של ג'לים הידרוקולואידים פרופ' עמוס נוסינוביץ, 2007
דקל עמר משפטים משפטים פרופ' בנבנשתי איל 1999
שוורץ עמר מדע המדינה מדעי החברה גילברת קית' צ'סטרטון (1874- 1936): פרשנות, פוליטיקה והסיפור הבלשי פרופ' ירון אזרחי 2017
כהן עמר מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש רפו"ש פרופ' הורוביץ-ישוב מיכל 2003
כצנלסון עמר כימיה טבע פרופ' אבניר דוד 2002
עבד רבו עמר לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח ירושלים בתקופה הפאטמית: אספקטים ארכיאולוגיים והסטוריים פרופ' עמיקם אלעד, פרופ' אדריאן בועז 2013
גיא עמר מדעי הקרקע והמים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הגדרה מתמטית סגורה (חלופית) למושגים "קיבול שדה", "מים זמינים לצמח" ו"זמינות מים" פרופ' יחזקאל מועלם 2016
בר יוסף עמר נוירוביולוגיה )מדעי העצב( מדעי הרפואה פרופ' נלקן ישראל פרופ' סומר חיים 2005
מואב עמר כלכלה החברה פרופ' מישר יורם פרופ' גלאור עודד 1999
רובינשטיין עמנואלה מדע הדתות רוח פרופ' פלוסר דוד 2002
מן עמנואלה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' הר משה-דוד פרופ' שוורץ דניאל 2005
בלוך עמנואל מחשבת ישראל הפקולטה למדעי הרוח צניעות: הלכה, מטה-הלכה והתפתחות היסטורית במאה העשרים פרופ' בנימין בראון, פרופ' סוזן סטון 2022
נבון (מרז'ן) עמנואל יחסים בינלאומיים החברה פרופ' סופר ששון 2001
לרנר עמנואל חקר הסרטן רפואה מעורבות האנזים הפראנאז בדלקת ובסרטן ד"ר מיכאל אלקין 2012
אוטולנגי עמנואל מדע המדינה החברה פרופ' דה-שליט אבנר 2000
ורדי עמנואל היסטוריה רוח פרופ' קדר בנימין 1998
תמיר עמנואל חינוך רוח פרופ' ענבר דן פרופ' פרידמן אברהם 2006
בלומנצוויג עמנואל מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' קוטלר משה 2004
גלוסקא עמנואל יהדות זמננו רוח פרופ' ביאלר אורי 2001

עמודים