איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אונגר לאה חינוך מדעי הרוח תפיסות אמהות עולות מאתיופיה את חינוך ילדיהן בבית ובגן בישראל ד"ר ריטה סבר, פרופ' מרים רוזנטל 2011
אונגר דני תולדות האמנות רוח פרופ' פרידמן ליובה 2004
אונגר מיכל יהדות זמננו רוח פרופ' גוטמן ישראל 1999
אוסוויצוב אלכסנדר מתמטיקה טבע פרופ' שלח שהרן 2006
אוסוויצוב אלכסנדר מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע יציבות וקטגוריות במרחבים מטריים שלמים פרופ' שהרן שלח 2006
אוסטרובסקי גלעד גאוגרפיה מדעי החברה שינוי האחריות במדיניות סביבתית: התפשטות אחריות היצרן המורחבת בעידן ניאו ליברלי בהדגמה על טיפול בפסולת פרופ' ערן פייטלסון 2017
אוסטרובסקי-ברמן ירון מדעי המחשב טבע פרופ' יוסקוביץ לאו 2006
אוסטרובסקי-ברמן ירון מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע אי ודאות של צורה ומיקום במערכות מכאניות פרופ' לאו יוסקוביץ' 2006
אוסטרזצר אורן מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' אדם צח 2002
אופיר יובל כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע גידול שכבות מולקולאריות וישומן בהתקנים אלקטרוניים ד"ר שלמה יצחייק 2007
אופיר הודל חינוך מדעי הרוח בין ייצור ליצירה: עבודה וחוויה של מורות לריקוד פרופ' תמר אלאור, פרופ' עדנה לומסקי-פדר 2013
אופיר עינן מדעי הקרקע והמים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה התנהגות קולואידים של תחמוצות והידרוקסידים מתכתיים באלקטרו-פלוקולציה פרופ' אבנר עדין; פרופ' יורם אורן 2009
אופיר אשל ביולוגיה תאית והתפתחותית טבע פרופ' הורוביץ-ישוב מיכל פרופ' מרדר יעקב 2003
אופיר עמית מחקר רפואי ביוכימי רפואה הסיכונים הבריאותיים הנוירוטוקסיים שבחשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים בקיבוצי עמק החולה פרופ' יורם פינקלשטיין פרופ' אורי וורמסר 2015
אופיר גבי חינוך רוח פרופ' ניסן מרדכי 2005
אופיר וינשטיין מורן מינהל עסקים ביה"ס למינהל עסקים בחינת ההשקעה במוצרים פיננסיים מובנים מנקודת מבט רציונלית והתנהגותית פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, פרופ' צבי וינר 2012
אופיר-בירין יפעת ביוכימיה רפואה מבנה ותפקוד של LysRS-Ap4A-MITF במערכת העברת סיגנלים בתאי פיטום פרופ' אהוד רזין 2014
אופלטקה יזהר חינוך רוח פרופ' ענבר דן פרופ' בר-גל דוד 1999
אופנהיים רועי חינוך מדעי הרוח לנוע בלי לזוז' על חווית הזמן המוסיקאלי בעקבות משנתו של מרטין היידגר פרופ' יונתן כהן, פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ז"ל 2015
אופנהיימר-שאנן יערה ביולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד החלבון DisA כחלבון checkpoint, בתהליך הספורולציה בחיידק Bacillus subtilis פרופ' סיגל בן יהודה 2012
אופנהיימר-שץ אורנה חינוך רוח פרופ' ליבליך עמיה 2000
אופנהים גל כימיה טבע פרופ' גרושקא אלימלך 2004
אופק מיה הגנת הצומח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית התארגנות חברות חיידקים על-גבי שורשי צמחים: עקרונות בסיסיים נלמדים על-פי מחקר יישומי פרופ' יצחק הדר; ד"ר דרור מינץ 2012
אופק קרן מחקר רפואי ביוכימי מתמטיקה ומדעי הטבע שינויים במסלולי איתות היקפיים במצבים של חוסר איזון כולינרגי פרופ' חרמונה שורק 2013
אופק אור פרמקולוגיה רפואת שיניים תפקיד הקולטן הקנבינואידי CB2 בבקרה של מסת עצם פרופ' איתי באב; פרופ' אסתר שהמי 2011

עמודים