איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
שפיר שי מדעי בעלי החיים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה היבטים חקלאיים וביולוגים בגידול אלמוגים בתנאי שביה פרופ' ברוך רינקביץ ; פרופ' יאפ ואן ריין 2008
שפיר ארז כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע מיקרוסקופית וספטרוסקופיית מנהור סורקות של מולקולות ד.נ.א בודדות וניגזרותיהן פרופ' דני פורת 2011
שפיצר סיקלא אנדרש תכנית בלימודי אירופה מדעי החברה עיצוב דעת הקהל היהודית בהונגריה של מפנה המאה העשרים: השבועון Egyenloseg (שוויון) ועורכו מיקשה סאבולצ'י ד"ר סילבר מיכאל 2019
שפילקה אמיר מדעי המחשב טבע פרופ' ויגדרזון אביחי פרופ' ניסן נעם 2002
שפייזמן אילנה מדיניות ציבורית מדעי החברה שינויים רעיוניים ושינויי מדיניות הדרגתיים טרנספורמטיביים: אחריות המדינה במדיניות ההגירה והקליטה בישראל פרופ' יצחק גל-נור 2015
שפיגלשטיין עופר רוקחות רוקחות פרופ' יגן בוריס פרופ' ביאלר מאיר 2000
שפיגלר חגי אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת גורמים חברתיים והורמון הנעורים על הרבייה וחלוקת התפקידים בעמלות בומבוס האדמה (Bombus terrestris) פרופ' גיא בלוך 2014
שפיגלמן שלומית ריפוי בעיסוק-לימודים מתקדמים מדעי הרפואה אנשים קשישים הפונים לטיפול עקב תלונות על ירידה בזיכרון: מאפיינים פסיכו-סוציאליים והשלכות על השתתפות ואיכות חיים כבסיס לפיתוח תכנית התערבות קבוצתית, מטה-קוגניטיבית ומבוססת עיסוק פרופ' מאיר עדינה 2018
שפיגלמן זיו גידולי שדה וירקות חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות הגןCyp1במערכת מעבר האותות בין אברי הצמח פרופ' שמואל וולף 2016
שפיגלמן לביא מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע שיטות למידה ממוחשבת מבוססות גרעין לממשקי מוח - מכונה עצביים פרופ' יורם זינגר; פרופ' איילון ועדיה 2010
שפיגל איתי מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' גורן רפאל פרופ' שוסיוב עודד 2001
שפיגל מירה מוסיקולוגיה רוח פרופ' שילוח אמנון 1998
שפיגל אור ביולוגיה אקולוגית מתמטיקה ומדעי הטבע אקולוגיה של תנועה של נשרים: דגמי שיחור מזון, הגורמים המעצבים אותם והשלכותיהם האקולוגיות פרופ' רן נתן 2014
שפיגל אהוד (אודי) מדע המדינה מדעי החברה על הגבורה': זהות לאומית והבניית גבורה בישראל פרופ' ירון אזרחי 2011
שפי פנינה חינוך רוח פרופ' תמיר פנחס 2004
שפי סמדר תולדות האמנות מדעי הרוח מווינה לירושלים: הדיוקנאות הנשכחים של גרטה וולף-קרקואר פרופ' גנית אנקורי 2013
שפטל גיל משפטים משפטים האחריות הקפידה במשפט הפלילי ד"ר יצחק קוגלר 2017
שפט מלכה חינוך מדעי הרוח אינטואיציות בחשיבה הסתברותית כאשר קיימת התפלגות בינומית פרופ' ליאורה לינצ'בסקי, פרופ' ברוך שוורץ 2008
שפונד יעקב מדעי האטמוספירה טבע השפעת רסס-ים על עננות קונבקטיבית עמוקה ועל עוצמת הוריקנים פרופ' חיין אלכסנדר 2020
שפולנסקי אורי פיזיולוגיה רפואה מעורבות של גליקוזידים קרדיאליים אנדוגניים ואקסוגניים על פעילות הלב פרופ' דוד ליכשטיין 2011
שער לידור גידולי שדה וירקות חקלאות זיהוי ואפיון מנגנוני סבילות בדגניים לשילובים של עקות סביבתיות פרופ' פלג צבי 2019
שער רון גיאולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע שחזור שינויים קצרי טווח בעצמת השדה הגיאומגנטי בעזרת חקר סיגי נחושת ארכיאולוגיים פרופ' חגי רון ; פרופ' אמוץ עגנון; ד"ר רונית קסל 2012
שסקין צביאל רוקחות רוקחות פרופ' משולם רפאל 1999
שנקר יערה אקולוגיה, אבולוציה, התנהגות טבע תובנות חדשות בדינמיקה של תהליכים תאיים והתפתחותיים בהרכב הארס ומנגנון הזרקתו בשושנת הים הכוכבנית פרופ' מורן יהוא 2020

עמודים