איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
נוה עמנואל לימודי האסלאם והמזרח התיכון רוח פרופ' למפל אילן 1999
שחף עמליה הפקולטה למדעי החברה ילדי חברון 1968 - דור במקום פרופ' תמר אלאור 2021
מגן עמליה עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית דפוסי שימוש ברפואה משלימה בקרב נשים שחלו בסרטן השד: הקשר בין אמונות בריאות, מיקוד שליטה, תמיכה חברתית וצורך פרופ' גייל אוסלנדר 2009
לוי עמליה כימיה טבע פרופ' אגרנט ישראל 2001
יכין עמליה חינוך מדעי הרוח תראפיה לילדים בגישות ההתבנות: בדיקת עקרונות ומודלים והדגמותיהם פרופ' משה כספי, ד"ר עתניאל דרור 2010
קדם עמליה מוסיקולוגיה מדעי הרוח עיצובה של זהות אשכנזית ישראלית דרך המוסיקה של בית הכנסת - אהל נחמה בירושלים כמקרה מבחן פרופ' אדוין סרוסי, פרופ' אליהו שלייפר 2012
קוריאט עמליה פסיכולוגיה החברה פרופ' קליין זאב 2000
פילוסוף עמית מרי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית לימוד יחסי הגומלין בין נגיף נימור ומוזאיקה ירוקה במלפפון לבין מיני פתיום הגורמים לחולי נופל בצמחי מלפפון פרופ' יגאל אלעד, ד"ר אביב דומברובסקי, ד"ר עומר פרנקל 2022
גבריהו עמית ישי תלמוד והלכה רוח הלוואה בריבית בספרות חז"ל: הלכה, אגדה והקשרים תרבותיים פרופ' נאה שלמה 2019
פאפוריש עמית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית הגורמים לשונות ביעילות הדברת עשבים ביישום קוטלי עשבים מקבוצת הסולפונילאוריאה לקרקע פרופ' ברוך רובין, פרופ' חנן איזנברג, ד"ר יעל לאור 2021
לביא-דינור עמית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2000
יערי עמית מטעים וצמחי נוי חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת מבני קולגן מוכוונים פרופ' עודד שוסיוב 2017
קרביץ עמית פילוסופיה מדעי הרוח שאלת התיאודיציאה: בין קאנט לשלינג ד"ר מיכאל רובק, פרופ' כריסטוף שמידט 2014
מרכוס עמית ספרות כללית והשוואתית רוח פרופ' רימון-קינן שלומית 2006
גור עמית גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' זמיר דני 2006
ראם עמית הפקולטה למדעי הרוח קברים ונוהגי קבורה פרנקים בממלכת ירושלים הלטינית פרופ' זאב וייס, פרופ' אדריאן בועז 2021
מילר עמית חישוביות עצבית מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח מודלים של רשת נוירונים עבור זיכרון זיהוי פרופ' פיטר לת'הם, פרופ' חנוך גוטפרוינד 2013
אופיר עמית מחקר רפואי ביוכימי רפואה הסיכונים הבריאותיים הנוירוטוקסיים שבחשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים בקיבוצי עמק החולה פרופ' יורם פינקלשטיין פרופ' אורי וורמסר 2015
סיט עמית כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת ממדים וממדיות על התכונות האופטיות של ננו-חלקיקים מורכבים של מוליכים למחצה פרופ' אורי בנין 2013
וינוגרד עמית מדעי המח וההתנהגות טבע עיבוד וקידוד ריחות במעגלים עצביים ראשוניים פרופ' מזרחי עדי 2019
כהן עמית ביולוגיה מולקולרית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת ההורמון אסטרוגן על ביטויים של מיקרורנא וגני מטרה משוערים וביטוי מיקרורנא הקשורים בויטלוגנזה בדג הזברה 2013
לן עמית פיסיקה טבע פרופ' דוידוב דן 2000
בדיחי עמית רוקחות רפואה שיפור מעבר עורי בסיוע ננו נשאים מתכלים ביולוגית פרופ' שמעון בניטה 2017
לוי עמית היסטוריה הפקולטה למדעי הרוח מזרח חדש: מזרחנות יהודית-גרמנית בפלשתינה/ישראל, 1926–1963 ד"ר איה אלידע, פרופ' יפעת וייס 2022
גרובר עמית מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע הוספת מידע מבני לבעיות מרובות גורמים בלמידה חישובית וראיה ממוחשבת פרופ' יאיר וייס 2012

עמודים