איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
קרביץ עמית פילוסופיה מדעי הרוח שאלת התיאודיציאה: בין קאנט לשלינג ד"ר מיכאל רובק, פרופ' כריסטוף שמידט 2014
מרכוס עמית ספרות כללית והשוואתית רוח פרופ' רימון-קינן שלומית 2006
גור עמית גנטיקה והשבחה חקלאות פרופ' זמיר דני 2006
ראם עמית הפקולטה למדעי הרוח קברים ונוהגי קבורה פרנקים בממלכת ירושלים הלטינית פרופ' זאב וייס, פרופ' אדריאן בועז 2021
אופיר עמית מחקר רפואי ביוכימי רפואה הסיכונים הבריאותיים הנוירוטוקסיים שבחשיפה סביבתית ארוכת טווח ובמינון נמוך לזרחנים אורגניים בקיבוצי עמק החולה פרופ' יורם פינקלשטיין פרופ' אורי וורמסר 2015
מילר עמית חישוביות עצבית מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח מודלים של רשת נוירונים עבור זיכרון זיהוי פרופ' פיטר לת'הם, פרופ' חנוך גוטפרוינד 2013
סיט עמית כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת ממדים וממדיות על התכונות האופטיות של ננו-חלקיקים מורכבים של מוליכים למחצה פרופ' אורי בנין 2013
לן עמית פיסיקה טבע פרופ' דוידוב דן 2000
בדיחי עמית רוקחות רפואה שיפור מעבר עורי בסיוע ננו נשאים מתכלים ביולוגית פרופ' שמעון בניטה 2017
וינוגרד עמית מדעי המח וההתנהגות טבע עיבוד וקידוד ריחות במעגלים עצביים ראשוניים פרופ' מזרחי עדי 2019
כהן עמית ביולוגיה מולקולרית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת ההורמון אסטרוגן על ביטויים של מיקרורנא וגני מטרה משוערים וביטוי מיקרורנא הקשורים בויטלוגנזה בדג הזברה 2013
גרובר עמית מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע הוספת מידע מבני לבעיות מרובות גורמים בלמידה חישובית וראיה ממוחשבת פרופ' יאיר וייס 2012
לוי עמית היסטוריה הפקולטה למדעי הרוח מזרח חדש: מזרחנות יהודית-גרמנית בפלשתינה/ישראל, 1926–1963 ד"ר איה אלידע, פרופ' יפעת וייס 2022
אופיר עמית מתמטיקה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע נורמות אינוריאנטיות ומבנים אינטגרליים בתורת ההצגות מעל שׂדות פי-אדיים פרופ' אהוד דה שליט 2023
שיניאק עמית מדע המדינה מדעי החברה המרחב המקוון כאזור גבול: תהליך יצירת הריבונות ויכולת האכיפה במרחב המקוון בישראל, בארה"ב ובסין פרופ' ירון אזרחי, פרופ' אורן ברק 2016
דניאלי עמית מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע מגבלות חישוביות של למידה פרופ' נתן ליניאל 2017
הראון עמית גנטיקה והשבחה הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אפיון גנטי-פיסיולוגי של תגובת המערכת הקרדיווסקולרית לעקה חימצונית בעובר העוף פרופ' צבי פלג, ד"ר שלי דרוין 2022
סבר עמית פיסיקה טבע פרופ' גבעון עמית פרופ' רבינוביץ אליעזר 2006
אלדר עמירם פיסיקה טבע פרופ' דקל אבישי 2001
ליוור עמירה מחשבת ישראל רוח פרופ' אידל משה פרופ' הלברטל משה 2007
פוקס עמיר משפטים משפטים גרימת מוות בתאונת דרכים: אשמה, מודעות והרתעה פרופ' מרדכי קרמניצר 2015
בר-אור עמיר מדע המדינה החברה פרופ' גל-נור יצחק פרופ' ליסק משה 2004
לשם עמיר פיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע שזירה במערכות קוונטיות לא לינאריות בגבול הסמי-קלאסי ד"ר עמרי גת 2012
גבעתי עמיר מדעי האטמוספרה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעות אירוסולים אנתרופוגנים על משקעים אורוגרפים פרופ' דניאל רוזנפלד 2007
צוקר עמיר מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' ויינשטיין אלכסנדר 2001

עמודים