איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
בלומנטל-פרי אנה גנטיקה טבע פרופ' שמחן גיורא 2002
בן-יוסף תמר גנטיקה טבע פרופ' בנבניסטי נסים 1999
וייסביין אורי גנטיקה טבע בקרה גנטית ואפיגנטית על חלוקה וגידוליות של תאי גזע פלוריפוטנטים באדם פרופ' בנבניסטי נסים 2019
ישראלי נמרוד גנטיקה טבע פרופ' ריטה עוזי פרופ' גלון רחל 2006
בן ישי מוריה גנטיקה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חשיפת שינויים פרה-סימפטומטיים במחלת הנטינגטון באמצעות אורגנואידים ממקור אנושי פרופ' ערן משורר 2023
רונן גיל גנטיקה טבע פרופ' זמיר דני פרופ' הירשברג יוסף 2004
גפרית עפר גנטיקה טבע פרופ' הוכברג אברהם פרופ' שפירא עמוס 2005
אזובל מאיה גנטיקה טבע פרופ' שפרלינג רות 2006
שוורץ סיגל גנטיקה רפואה פרופ' ישראלי יואל פרופ' סידר חיים-הוארד 1997
גולדברג מיכל גנטיקה טבע פרופ' גרינבאום יוסף פרופ' קורנברג רוגר 2000
עווד איה גנטיקה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תפקיד RTEL 1 בתחזוקת הטלומרים ובמחלות טלומרים פרופ' יהודה צפתי 2022
עדן אמיר גנטיקה טבע פרופ' בנבניסטי נסים 2000
ענבר אסתר גנטיקה טבע פרופ' דרבסי אריאל פרופ' יקיר בנימין 2006
הראל אמנון גנטיקה טבע פרופ' גרינבאום יוסף 1998
לגזיאל אילה גנטיקה טבע פרופ' סולר משה ד"ר ולר יהודה 1999
לב שרי גנטיקה טבע איתור גנים המעורבים במסלולים מטבולים המשפיעים על איכות הפרי במלון, תוך שימוש בשיטות גנומיות ד"ר קציר נורית פרופ' הירשברג יוסף 2018
איזיקסון טל גנטיקה טבע פרופ' הירשברג יוסף פרופ' זמיר דני 2006
ענבר אסתר גנטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע יישום הפלוטיפים לחקר הבסיס הגנטי של תכונות מורכבות פרופ' אריאל דרבסי פרופ' בנימין יקיר 2006
ברוורמן-גרוס כרמל גנטיקה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חקר התפתחות האנדודרם ומחלות גנטיות של הלבלב ע"י תאי גזע פלוריפוטנטיים מאדם פרופ' נסים בנבניסטי 2022
איזיקסון טל גנטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע אפיון מולקולרי של מסלול הביוסינטזה של קרוטנואידים בצמחים באמצעות שיבוט גנים של מוטציות צבע בעגבניה פרופ' יוסף הירשברג פרופ' דני זמיר 2006
וכטל חיים גנטיקה טבע פרופ' שפרלינג רות 2006
חיבה אורנית גנטיקה טבע פרופ' כרם בת-שבע 2000
פמודורטי נגרג'ונה גנטיקה טבע ביוגנזה ופעילות רנ"א מעגלי פרופ' קדנר סבסטיאן 2020
לוינסון-דושניק מתת גנטיקה טבע פרופ' בנבניסטי נסים 1999
ברקוביץ דני גנטיקה טבע פרופ' גרינבאום יוסף ד"ר פלוצקי יורם 1999

עמודים