איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גודין וילנצ'וק ביאנה רוקחות רפואה הגברת חדירות תרופות אנטיביוטיות לתוך ודרך העור מנשאים וזיקולריים פרופ' אלקה טויטו 2006
גודין וילנצ'וק ביאנה רוקחות רוקחות פרופ' טויטו אלקה 2006
ארגיי בייה מולטו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה ד"ר גבמדהין טדסה 2004
ברובר בילה מוסיקולוגיה רוח פרופ' הירשברג יהואש 2002
וקולנקו-לגון בלה סטטיסטיקה מדעי החברה מודלים עבור נתוני הישרדות רב-מימדיים מוטים פרופ' מיכה מנדל 2017
ורניקוב בלה לימודים רוסיים וסלאוויים רוח פרופ' סרמן איליה 2002
סביצקי בלה בריאות הציבור רפואה השפעתו של הפער בין הסביבה התוך רחמית והסביבה בבגרות הצעירה על גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים בחיים הבוגרים פרופ' אורלי מנור, פרופ' יחיאל פרידלנדר 2014
שלכובסקי בלה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע פיתוח שיטות חישה והתקנים חדישים המבוססים על מערכים ננומטריים מאורגנים פרופ' איתמר וילנר 2011
גביש בלה חינוך רוח פרופ' פרידמן יצחק 2003
קובנר בלה קרימינולוגיה משפטים מעצר ילדים ונגישות לצדק במזרח ירושלים פרופ' קיבורקיאן נאדירה 2019
ניימן בלה כימיה טבע פרופ' גרושקא אלימלך פרופ' לב עובדיה 2003
אדמנית בלהה חינוך יהודי מדעי הרוח המשפחה שלה, המשפחה שלו עמדות מתבגרות ומתבגרים דתיים ביחס למעמד האשה במשפחה,כפונקציה של רמה דתית, משפחת המוצא, והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי ד"ר גבי הורנצ'יק 2011
שגיב בלהה קרימינולוגיה משפטים פרופ' לנדאו שמחה-פרדריך פרופ' סבה לסלי 2000
כהנא בלהה משפטים משפטים פרופ' שיפמן פנחס 2007
מור בלהה לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח בין קוסמוגרפיה לרפואה עממית: איורים לנפלאות הבריאה מאת טוסי במאה ה- ט"ז פרופ' רחל מילשטיין 2011
בכרך בלהה עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית סרטי זיכרון - נרטיב קולנועי והתמודדות עם שכול הורים שכולים בסרטי זיכרון אישיים פרופ' רות לנדאו 2010
גורצקה בלנקה פולקלור ותרבות עממית רוח עובדים נוצרים במשקי בית יהודיים בפולין: מחקר אתנו-היסטורי פרופ' גולדברג אולגה פרופ' סלמון הגר 2020
אנגלהרד בן מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח אפיון תפקודי של רשתות בקליפת המוח באמצעות התניה אופרנטית של פעילות עצבית פרופ' אילון ועדיה 2016
רימון בן מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית פענוח מנגנוני בקרה המווסתים יצירת חומרי ריח במסלול הפנילפרופנואידים בפרחי פטוניה פרופ' אלכסנדר ויינשטיין 2014
שפירו בן כימיה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע גישה סטוכסטית לתורת פונקציונל הצפיפות בייצוג של פונקציות בסיס גאוסיאניות פרופ' רועי בר 2023
שטיין בן פיסיקה טבע שילוב מושג הצופה בהוראת מדע בחטיבת הביניים פרופ' גלילי יגאל 2020
כץ בן נוירוביולוגיה רפואה דינמיקה מולקולארית ומבנית בפוטורצפטורים של זבוב התסיסה פרופ' ברוך מינקה 2013
אוחיון בן פיסיקה טבע פיתוח התכנית ללכידת איזוטופים רדיואקטיביים של ניאון במאיץ שרף, ומדידות מדויקות עבור איזוטופים יציבים פרופ' רון גיא 2020
גונזלס בן ג'רי מדעי המח וההתנהגות הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תפקיד הסטריאטום הונטרולטראלי בהתמכרות לסמים והוצאה לפועל של התנהגות מוטורית סטריאוטיפית פרופ' עמי צתרי 2023
סלקמון בן ציון חינוך מדעי הרוח הגחת הממד הדיאלוגי בכיתת פילוסופיה פרופ' ברוך שוורץ 2015

עמודים