איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
איזנברג עידו פיסיקה יישומית טבע מעברי אנרגיה בחלבונים פוטוסינטתים ציאנובקטריאלים פרופ' פלטיאל יוסף 2018
קרן עידו מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אפיונם של גנים גרעיניים הנחוצים לשחבורם של אינטרונים מקבוצה II באורגנלות של צמחים עילאיים ד"ר אורן אוסטרזצר, פרופ' צח אדם 2013
נגב עידו מדעי הקרקע והמים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה משטר פוטנציאל החמזור בקרקעות מושקות והשפעתו על תהליכים בקרקע פרופ' עמוס בנין; פרופ' אורי שני 2009
סיון עידו מדיניות ציבורית מדעי החברה עיצוב משטרי מדיניות ציבורית להתמודדות עם סיכוני הטכנולוגיה: ניתוח היסטורי והשוואתי של מערכות מדיניות ציבורית בארה"ב והאיחוד האירופי להגנת הסייבר ושמירה על הפרטיות פרופ' לוי-פאור דוד 2020
אפל עידו אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת סביבה במערכת הרבייה החיונית להפריה מוצלחת ד"ר יעל חפץ 2017
מאור עידו מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח המרכז למדעי המח ארגון מחדש של רשתות נוירונים בעקבות למידה שמיעתית תפיסתית פרופ' מזרחי עדי 2018
קופרשטיין עידו הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הרכבי דיו חדשים להדפסת תלת מימד של מבנים היברידיים, קרמיים וזכוכיתיים פרופ' שלמה מגדסי 2021
נוי עידו תולדות האמנות רוח תכשיטי חתונה ומתנות אהבה ממטמוני אשכנז: תרבות חומרית נוצרית בהקשר יהודי בימי הביניים פרופ' צבר שלום 2019
הדר עידו כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת המימדיות על ננו-מוטות מוליכים למחצה - מחקר אופטי מהפרט אל הכלל פרופ' אורי בנין 2017
כרמל עידו ביולוגיה מולקולרית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית microRNA שרמת הביטוי שלהם משתנה בהשראת הזדווגות במערכת הרבייה הנקבית של זבוב התסיסה Drosophila melanogaster ד"ר יעל חפץ 2014
שפר עידו כימיה טבע יצירת הרמוניות גבוהות באמצעות תורת הבקרה האופטימלית במערכות קוונטיות פרופ' קוזלוב רוני 2020
שורץ עידו גנטיקה והשבחה חקלאות תפקידו של CREL בהתפתחות העלה ובתיווך הפעילות של הגן ENTIRE בהתפתחות העלה פרופ' אורי נעמי 2019
ניר עידו כימיה יישומית טבע פרופ' גרתי ניסים פרופ' פלדמן יורי 1998
קרון עידו מדעי הצמח מתמטיקה ומדעי הטבע בקרה תלוית-קינאזות של השעון הביולוגי בתודרנית לבנה ד"ר רחל גרין 2014
פרום עידו הפקולטה לרפואה תגובת מערכת החיסון לנגיף הציטומגלווירוס ברקמות מטרה אנושיות פרופ' דנה וולף, פרופ' עמוס פנט 2021
רמתי עידו תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שפה מן המכונה: מדיה בתחיית השפה העברית ובחידושה פרופ' פינצבסקי עמית 2019
אביאני עידו מדעי הסביבה חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת השונות, המקור, והדינמיקה של רעילות לצמחים ותכונות נלוות על פוטנציאל המיחזור שלפסולות בתי הבד פרופ' יצחק הדר, ד"ר מיכאל רביב 2013
מגן עידו רוקחות רפואה השפעות קנבידיאול על ליקויים בתפקוד מוחי כתוצאה מקשירת צינור המרה בעכברים פרופ' אליוט בארי; פרופ' רפאל משולם וד"ר יוספה אברהם 2010
בסוק עידו יהדות זמננו מדעי הרוח היבטים בחינוך של נוער יהודי בפולין בין מלחמות העולם לאור אוטוביוגרפיות של בני-נוער יהודים מאוסף ייווא פרופ' דליה עופר 2010
בן-דב עידו ביולוגיה מולקולארית רפואה גורמים מולקולריים ליתר-פעילות בלוטת הפראתירואיד בחולדות עם אי-ספיקת כליות פרופ' טלי נווה-מני 2010
ברגמן עידו מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע מפתחות פומביים ומפתחות פרטיים בקריפטוגרפיה קוונטית פרופ' דורית אהרונוב; פרופ' מיכאל בן-אור 2009
גרדי עידו מדעי הקרקע והמים חקלאות עיצוב סופחים מרוכבי חרסית-מדידות ומידול סינון מיקרו מזהמים ממים פרופ' מישאל יעל 2019
נרדי-שרייבר עטרה הפקולטה לרפואה שימושים בספקטרוסקופיית תהודה מגנטית גרעינית במצב של שיווי משקל תרמי ובמצב היפרפולרי לאבחון ביו-רפואי פרופ' רחל כץ- בריל 2021
ליבוביץ עטקא היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מדעי הרוח שלומציון המלכה: האנומליה של מלכה יהודית עצמאית בתקופת הבית השני פרופ' דניאל שוורץ 2013
קופטי עטאללה לימודי האסלאם והמזרח התיכון רוח פרופ' לב-ציון נחמיה 2005

עמודים