איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גוייצקי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס ד"ר אלעד יגאל פרופ' שטיינברג דני 2003
גויכמן איליה פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע התקנים אופטיים ננומטרים המבוססים על פלטפורמת פוטוניקה ופלאזמוניקה בסיליקון פרופ' אוריאל לוי, פרופ' יוסף שפיר 2014
גוכמן דוד גנטיקה טבע שחזור מערכות הבקרה הגנטיות של מיני אדם עתיקים פרופ' כרמל לירן 2018
גולברג אלכס ביופיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע חקר תופעות אלקטרו-כימיות בתוך התא ובסביבו פרופ' בוריס רובינסקי 2011
גולד אילה גנטיקה טבע ספירונולקטון- תפקיד חדש לחומר מאושר FDA בטיפול בסרטן פרופ' גולדברג מיכל 2018
גולדברג זאב יידיש רוח פרופ' טורניאנסקי חוה פרופ' לדרהנדלר אלי 1996
גולדברג רבקה מחשבת ישראל רוח פרופ' אליאור רחל 1998
גולדברג רחל הפקולטה למדעי הרוח המחתסב בעיר הממלוכית: הלכה למעשה (עם דגש על אמצע המאה ה-14) פרופ' עמיתי ראובן 2021
גולדברג סולומון פילוסופיה מדעי הרוח אי-שכיחתה של ה"פיידאה": היידגר על אפשרות החינוך הפילוסופי פרופ' גבריאל מוצקין 2010
גולדברג עמוס יהדות זמננו רוח פרופ' אזרחי סדרה פרופ' רימון-קינן שלומית 2005
גולדברג זהבית מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' האופט יגאל 2006
גולדברג צפריר חינוך רוח פרופ' שוורץ ברוך ד"ר פורת דן 2007
גולדברג זהבית חקר הסרטן רפואה יחסי גומלין בין c-Abl ו Hdm2: השלכות על בקרת p53 פרופ' יגאל האופט 2006
גולדברג גפרי מוסיקולוגיה רוח פרופ' אדלר ישראל פרופ' שלייפר אליהו 2001
גולדברג מיכל גנטיקה טבע פרופ' גרינבאום יוסף פרופ' קורנברג רוגר 2000
גולדברג רחל מגמת ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן רפואה תפקיד האנזים הפרנז בכשל כלייתי וסרטן אצל חולי סכרת פרופ' מיכאל אלקין פרופ' תמר פרץ 2016
גולדברג יאיר סטטיסטיקה מדעי החברה על הורדת מימד בעזרת יריעות פרופ' יעקב ריטוב 2010
גולדברג יהושע מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' ברגמן חגי פרופ' סומפולינסקי חיים 2004
גולדברג ריק קרן תולדות האמנות הפקולטה למדעי הרוח אמנות פראבדיונית בפלסטין ובישראל ד"ר נעם גל 2023
גולדברג-שילה שני תזונה מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה התפקיד של סלניום בבקרה על פעילות מיטוכונדריאלית ודלקת ד"ר אורן תירוש 2007
גולדברגר אסף מתמטיקה טבע פרופ' דה-שליט אהוד 2001
גולדגירש אלכסנדר כימיה יישומית טבע פרופ' שיבר מיכאל פרופ' פלנר ישראל 2000
גולדוסר יעקב גידולי שדה וירקות חקלאות פרופ' רובין ברוך ד"ר קלייפלד ישעיהו 1999
גולדין סמיון לימודים רוסיים וסלאוויים רוח פרופ' פרנקל יונתן 2006
גולדיש מרדכי היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' הד מיכאל פרופ' קפלן יוסף 1996

עמודים