איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שרוני עמוס פיסיקה טבע פרופ' מילוא עודד 2005
זומר עמוס מדעי הצמח )בוטניקה( טבע פרופ' הראל איתן 1998
נוי עמוס ספרות עברית מדעי הרוח צמיחתן של פרקטיקות אתנוגרפיות בקרב אינטיליגנציה יהודית ספרדית ומזרחית בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית ותחילת תקופת המנדט פרופ' גלית חזן-רוקם 2015
גולדברג עמוס יהדות זמננו רוח פרופ' אזרחי סדרה פרופ' רימון-קינן שלומית 2005
שיפריס עמוס יהדות זמננו רוח פרופ' מדינג פנחס פרופ' קדיש אלון 2002
הרפז עמוס פילוסופיה מדעי הרוח שקר האינדיבידואליזם מחקר השוואתי במשנותיהם של שפינוזה והיגל ד"ר אלחנן יקירה 2010
סמואל עמוס תלמוד והלכה רוח פרופ' זוסמן יעקב 1999
נבו עמוס לימודי הודו, איראן וארמניה רוח פרופ' שולמן דוד 2004
מוריס-רייך עמוס יהדות זמננו רוח פרופ' לדרהנדלר אלי פרופ' גילמן סנדלר פרופ' מוצקין גבריאל 2005
רון עמוס גאוגרפיה החברה פרופ' חסון שלמה 2002
ברדע עמוס כימיה טבע פרופ' וילנר איתמר 2001
גאולה עמוס ספרות עברית רוח פרופ' שנאן אביגדור 2007
מעתוק עמאד חקר הסרטן רפואה התפקיד של H19 RNA בהתפתחות גידולים סרטניים פרופ' איתן גלון; פרופ' אברהם הוכברג 2008
גית עמאד פסיכולוגיה החברה פרופ' קרון תמר 2002
חריטון שלו עליזה הגנת הצומח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אנטגוניסטים לנוירופפטידים ממשפחת ה-PK/PBAN: איפיון זמינותם הביולוגית ולימוד האינטראקציה שלהם עם הרצפטור ד"ר מרים (ויני) אלטשטיין 2015
סיגל עליזה חינוך יהודי מדעי הרוח לעשות תלמוד: מחקר אתנוגרפי בתיכון דתי בישראל ד"ר צבי בקרמן, פרופ' מנחם הירשמן 2012
מורנו-גולדשמידט עליזה היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו מדעי הרוח הפרופיל החברתי-תרבותי של הנוצרים החדשים בקרטחנה דה אינדיאס במאה ה-17 פרופ' יוסף קפלן 2013
קורב עליזה ספרות עברית רוח פרופ' חבר חנן 2007
יהב עליזה ספרות אנגלית מדעי הרוח הדה-מיסטיפיקציה של הטקסט האקדמי דרך הפעלה של סוגה מוכרת פרופ' יעל זיו 2011
ביטון עליזה מדעי המח רפואה תפקיד הכימוטקסיס בתהליכים דלקתיים במערכת העצבים המרכזית: היבטים פיזיולוגיים וטיפוליים ד"ר סטפן ברוקה 2007
חסן עליאא ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה הפקולטה לרפואה מנגנוני הבקרה על הרמות הגבוהות של PTH ו-FGF23 באי ספיקת כליות כרונית וחריפה פרופ' טלי נווה-מני 2023
ספראי עלי פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע התנהגות עור האדם בתחום התדירויות על סף הטרה הרץ פרופ' יורי פלדמו 2015
עבדאל חי עלי מדעים ביורפואיים רפואה פרופ' סלוין שמעון פרופ' אור ראובן 1998
אבואלאעור עלי היסטוריה רוח נשים פלסטיניות - מוסלמיות התומכות בתפקיד הדתי והפוליטי של אל-חרם אל-שריף פרופ' רודד רות פרופ' רייטר יצחק 2018
ליאור עלי גידולי שדה וירקות חקלאות פרופ' רובין ברוך פרופ' קיגל חיים 2002

עמודים