איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
בירן עלווה גנטיקה טבע מנגנונים אפיגנטיים בתאי גזע סרטניים ובתכנות מחדש של תאים סומטיים לתאים פלוריפוטנטים פרופ' משורר ערן 2018
תלחמי עלאא כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע פיתוח פרוצידורות חדשות לסינתזה של פפטידים בעלי ציקליזציית שלד ויישומן לגילוי תרכובות תרופתיות מכווינות פרופ' חיים גילון 2014
כרמי עלא מדעי הצמח )בוטניקה( טבע חלבוני ניט (NEET)- בבריאות ומחלות פרופ' נחושתאי רחל 2020
לוין-רייזמן עירית פיסיקה טבע הערכה כמותית של השפעת גידול מושהה על התפתחות עמידות לאנטיביוטיקה פרופ' בלבן נטלי 2018
יונגרמן עירית מוסיקולוגיה מדעי הרוח בחיפוש אחר זהות חדשה: מלחינים יוצאי אירופה ביישוב היהודי ובשנים הראשונות למדינת ישראל, 1958-1933 פרופ' יהואש הירשברג 2015
צורנה-ארנן עירית נוירוביולוגיה רפואה אלמנטים מולקולרים המשתתפים במסלול התמרת האור בפוטורצפטורים של זבוב הפירות, דרוזופילה פרופ' ברוך מינקה 2006
כרמי-לוי עירית ביוכימיה רפואה האנזים Ap4A Hydrolase הוא חלק ממערכת בקרת השעתוק בתאי פיטום מאוקטבים פרופ' אהוד רזין; ד"ר חובב נחושתן 2011
שפירא-ליכטר עירית חישוביות עיצבית מתמטיקה ומדעי הטבע והפקולטה למדעי החברה תיווך מולקולרי של התגובות התבוניות (קוגניטיביות) למצבי דחק פסיכולוגי ופיסיולוגי פרופ' רז ירמיה, פרופ' חרמונה שורק 2007
השכל-שחם עירית חינוך מדעי הרוח מודל להערכת כתיבת טיעון ככלי מחולל כתיבה פרופ' עלית אולשטיין 2011
שובל עירית התפתחות והתמיינות רפואה תפקיד N-cadherin ו- Rho GTPases בבקרת הנדידה של תאי הרכס העצבי פרופ' חיה קלכהיים 2012
נגבי עירית קרימינולוגיה משפטים פרופ' אמיר מנחם פרופ' סבה לסלי 2007
זאבי עירית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2006
מאיר עירית אנגלית רוח פרופ' פאלק יהודה ד"ר סנדלר ונדי 1999
גלנטה עירית חינוך רוח פרופ' ענבר דן 1998
עין-טל עירית קרימינולוגיה משפטים פרופ' סבה לסלי 2007
אלון עירית רוקחות רפואה מערכות חדישות למתן עורי של תרופות פרופ' אלקה טויטו 2017
עדיני עירית מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' יפה צרלס 2002
כהן-מנהיים עירית בריאות הציבור ורפואה קהילתית מדעי הרפואה התסמונת המטבולית וסמנים לדלקת והזדקנות כמנבאים במהלך החיים של תפקוד קוגנטיבי בגיל העמידה: מחקר ה- LRC הירושלמי פרופ' קרק גרמי 2018
צורנה-ארנן עירית מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' מינקה ברוך 2006
רגב עירית עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית פרופ' ליטווין הווארד 2004
מרטון עירא מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' ברבדו בן-עמי פרופ' שוסיוב עודד 2004
שטרן עירא ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד חיפוש עזרה וצמיחה אישית בקרב הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית פרופ' שירלי ורנר 2021
אלצריע עיסא ג'בראיל רפואת שיניים דפוסי דיאטה ומנהגים ביו-תרבותיים בקרב התושבים הניאוליתים של עין ע'זאל, ירדן פרופ' פטריציה סמית 2011
קרן עינת-חיה הפקולטה למדעי הרוח הבדלים בתפוצתם של ביטויים רגישים לקוטביות בעברית המודרנית והקלאסית - מקרה של מגע בין שפות? פרופ' נורה בונה, פרופ' אייבי סישל 2021
עמית-רומח עינת מדעי בעלי-חיים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אפנון תפקוד המעי ואוכלוסיית החיידקים בו על ידי פרוביוטיקה פרופ' זהבה אוני; פרופ' רם רייפן 2010

עמודים