איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
כהן עינבל אימונולוגיה מולקולארית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית התפתחות המערכת להפרשת IgA במעי ובבורסה של אפרוחים שלאחר הבקיעה פרופ' אהרון פרידמן 2011
יהודה-שניידמן עינב ביוכימיה רפואה MTP במיטוכונדריה כאתר בקרה קלוריגני להורמון בלוטת המגן פרופ' יעקב בר-תנא ד"ר בלה קלדרון 2007
הרט עינב מדעי הקוגניציה מדעי הרוח עלות התחרות ודחף הניצחון ד"ר יהודית אברהמי, פרופ' יעקב קריב 2016
מלאך עינב ביוכימיה ומדעי המזון חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת טעמנים אמפיפטיים על תהליך העברת האותות של הקולטנים לטעם המתוק פרופ' מיכאל נעים פרופ' רוני זגר 2016
חכים עימאד מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' בר שביט צבי 2004
רוטנברג עילי כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע תכונות אופטיות ואלקטרוניות תלויות-גודל של ננו-גבישים מוטות קוונטים של מוליכים-למחצה בצברים ובבודדים פרופ' אורי בנין 2006
רוטנברג עילי כימיה טבע פרופ' בנין אורי 2006
פרידמן עיינה תולדות האמנות מדעי הרוח זואי לאונרד: קולו של ה"אחר" המגדרי, החברתי והמיני פרופ' זיוה עמישי-מייזלש 2014
עמית-דנחי עידן רחל הפקולטה למדעי החברה בחזרה לשולחן השרטוט: פענוח מאפייניהן הרטוריים של ויזואליזציות פוליטיות דיגיטליות פרופ' לימור שיפמן 2021
שלו עידן גנטיקה של יונקים ואדם רפואה הבסיס הגנטי והפסיכונוירואנדוקריני של תגובת לחץ חברתית בבני- אדם פרופ' ריצ'ארד אבשטיין 2012
שרר עידן היסטוריה מדעי הרוח לוחמים למחייתם: חווייתם של חיילי הרגלים הספרדים במלחמות האיטלקיות, 1546-1521 ד"ר יובל הררי 2015
מאירזדה עידן פיסיקה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תיעול דינמיקה מושרית אור לשיפור רגישות חישה בעזרת פגם NV ביהלום פרופ' ניר בר-גיל 2022
ברנע עידן מדעי הקרקע והמים חקלאות בחינה של שיטת אגנים ירוקים בתעלות ניקוז חקלאיות לצמצום תנועת זרחן משדות חקלאיים לדרכי המים ד"ר יעקבי טוביה פרופ' ליטאור איגי 2020
דרשוביץ עידן מקרא רוח שיטות עריכה חומריות בספרות המקרא ד"ר גזונדהייט שמעון 2019
נתיב עידן הפקולטה למשפטים משטר הסחר במין בישראל: המודל הפרטאצ'י פרופ' לסלי סבה 2021
מני-איקן עידית הוראת המדעים טבע פרופ' אולשטיין עלית ד"ר ברנהולץ חנה 2001
גינטר עידית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת עיקור ומרכיבים סביבתיים על הגודל, המטרדים והרווחה של אוכלוסיות חתולים משוטטים פרופ' אייל קלמנט, ד"ר טל רז 2021
בז'רנו-אשש עידית רוקחות רפואה פרמקוגנטיקה של וורפרין ((warfarin: השפעת פולימורפיזמים גנטיים בגנים המקודדים ל –[VKORC1] CYP2C9, Vitamin K Epoxide Reductase Subunit C1 ו- CYP4F2, על התגובה לוורפרין במשך האינדוקציה ותכנון גישת העמסה תלוית-גנטיקה עבור וורפרין פרופ' יוסף קרקו; פרופ' מאיר ביאלר 2012
חורב עידית נוירוביולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע פיענוח המנגנון לתנודות תת-סיפיות בגרעיני ה Inferior Olive פרופ' יוסף ירום; ד"ר יאיר מנור 2008
גולדשמיט-חזן עידית מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' כהן עמיקם 2004
שיף עידית ביולוגיה מולקולרית רפואה בקרה דיפרנציאלית על ידי p53 פרופ' איתמר סימון 2013
זהבי עידית פיסיקה טבע פרופ' דקל אבישי 1999
מיכאלי עידית חינוך מדעי הרוח אי-אמהות: חוויה, פרקטיקה ומשמעות נוכחות בשיח של היעדר פרופ' תמר רפופורט 2015
בן אור עידית הפקולטה למדעי הרוח כספים לא ממשלתיים באנגליה בעת החדשה המוקדמת: מבט חברתי, פוליטי וחומרי פרופ' דרור ורמן 2021
גרומן עידית פיסיקה טבע פרופ' זווין וילן פרופ' גולומב גרשון 1998

עמודים