איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אופק נתן מחשבת ישראל רוח פרופ' מנדס-פלור פאול פרופ' ברינקר מנחם 1999
אופק - פיסצקי אייל מדעי המחשב טבע פרופ' וורמן מיכאל פרופ' רפופורט ארי 2000
אופק-גנדלר חני משפטים משפטים פרופ' רדאי פרנסס 2005
אוקה יוג'י אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' שפיגל יצחק 1998
אוקון מיכאל מדעי המחשב טבע פרופ' ברק אמנון 2006
אוקון מיכאל מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע חישוב מבוזר בין מעבדים חסרי היכרות מוקדמת במערכת עם נפילות ביזנטיות פרופ' אמנון ברק 2006
אוקון לוי נטע הגנת הצומח מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה האקולוגיה המיקרוביאלית במצע גידול צמחים לאחר טיפול בחיטוי סולרי ובמדביר ביולוגי, וההשפעות על הצמח פרופ' יעקב קטן, ד"ר יגאל אלעד 2007
אוקנר רגינה כימיה תרופתית רפואה שיקוע אלקטרוכימי של פולימרים אורגניים כציפויים ביוקומפטביליים משחררי תרופה על שתלים מתכתיים פרופ' אברהם דומב; פרופ' דניאל מנדלר 2010
אור גלעד פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע חקר מנגנוני גידול גבישי β-BBO בשיטת הזרעה עילית פרופ' מיכאל רוט 2013
אור צביקה מדיניות ציבורית מדעי החברה נורמות בינלאומיות, מוסר מקומי ומדיניות ציבורית בסוגיות הנוגעות לגוף האנושי: המקרה של סחר באיברים בישראל פרופ' דפנה גולן, פרופ' דוד לוי-פאור, פרופ' ננסי שפר-יוז 2017
אור-נוי איתן מוסיקולוגיה רוח פרופ' הירשברג יהואש 2002
אור-נוי רודניק חנה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה החברה פרופ' גרינבאום צרלס פרופ' פרידמן אברהם 2003
אורביטו-נידם יעל יהדות זמננו רוח פרופ' עופר דליה פרופ' בנקיר דוד 2004
אורבך בניהו פיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע תכונות אופטיות וחשמליות במבנים מרוכבים של סיליקון נקבובי פרופ' אמיר סער 2008
אורבך אחיה גנטיקה של יונקים ואדם מתמטיקה ומדעי הטבע חקר מחלות גנטיות על ידי שימוש בתאי גזע עובריים מאדם פרופ' נסים בנבניסטי 2009
אורבך אריאל אימונולוגיה מולקולארית רפואה חלבונים מאוחים בעלי פעילות כפולה: השראה של מוות אפופטוטי על-ידי איתות דו-צדדי ד"ר יעקב רחמילביץ; ד"ר מיכל דרניצקי אלהלל 2011
אורבך רון כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע יישום מבנים פונקציונאליים של דנ"א לפיתוח התקני חישה מוגברים, שערים לוגיים, וננו מערכים עם תכונות אופטיות חדשות פרופ' איתמר וילנר 2016
אורבן מרטינה מחשבת ישראל רוח פרופ' אליאור רחל פרופ' מנדס-פלור פאול 2004
אורגד ליאב משפט חוקתי משפטים קריטריונים לגיטימיים ובלתי-לגיטימיים להגבלת הגירה: אירופה, ארצות הברית, ישראל פרופ' ברק מדינה 2011
אורדגיאן מרלין היסטוריה מדעי הרוח הפטריארכיה הארמנית בירושלים ומדינת ישראל (1967-1948) פרופ' מיכאל סטון, פרופ' יהושע בן-אריה 2009
אורדן-פרסקי מרב מיקרוביולוגיה רפואה "על הציר בין החיידק והמאכסן" שלושה פקטורים המשתתפים במאבק בין סטרפטוקוקים מקבוצה A למערכת החיסון המולדת פרופ' עמנואל הנסקי 2015
אורון אסף פיסיקה טבע פרופ' בקנשטיין יעקב 2004
אורון אברהם מינהל עסקים מינהל עסקים תמורות ביחסי החליפין ובדפוסי הפילנתרופיה בין תורמים למתרימים לאוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1925 עד 2008 פרופ' הלל שמיד 2014
אורון דניאל מנהל עסקים מנה"עס פרופ' מושיוב גור 2005
אורון-גוטסמן עדי מיקרוביולוגיה רפואה גילויו של סוד חדש בצופן הגנטי של חיידקיEscherichia coli פרופ' חנה אנגלברג קולקה פרופ' גלעד בכרך 2017

עמודים