איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שנטל נעם מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' וינשל דפנה 2005
שנור בועז משפטים משפטים פרופ' גלעד ישראל 2005
שנהר רועי כימיה טבע פרופ' רבינוביץ מרדכי פרופ' וילנר איתמר 2003
שנהב שלי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה החברה פרופ' כהן אריק 2001
שנהב טל לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח מסרים חברתיים ומגדריים בתוכניות אולפן הבוקר בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים של ירדן , סעודיה ותוניסיה בין השנים 2008-2005 פרופ' רות רודד, ד"ר אסתר שלי-ניומן 2011
שנהב שאול מדע המדינה החברה פרופ' אזרחי ירון 2004
שנהב שמואל חינוך יהודי מדעי הרוח בין מסורת לחדשנות: מעמדם של מדרשי האגדה בפרשנות התורה עיון משווה בגישותיהם החינוכיות-פרשניות של ה"מעם לועז", רש"ר הירש ופרופ' נחמה ליבוביץ, והדגמתן דרך פרשיות בסיפור המקראי פרופ' יונתן כהן 2014
שנגלוף מרגריטה כימיה טבע פרופ' בלום יוחנן 2006
שנגלוף מרגריטה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע שימוש בזרזים חדשים בתהליכי צימוד מצולב של אריל הלידים בעזרת ראגנטי מתכות קבוצה 13 פרופ' יוחנן בלום 2006
שנאן נתאי היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו רוח פרופ' עסיס יום-טוב 2007
שמשוני יעקב אבי רוקחות רפואה פיתוח ואפיון על בסיס עקרונות פרמקוקינטיים של אנלוגיים ונגזרות חדשות של חומצה ולפרואית בעלי פעילות משופרת וטוקסיות נמוכה במערכת העצבים המרכזית פרופ' מאיר ביאלר; פרופ' בוריס יגן 2009
שמש-מייר עינת גידולי שדה וירקות חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית פוריות ועקרות זכרית בשום הגינה ( .Allium sativumL): אנטומיה, מורפולוגיה, ומנגנונים פיסיולוגים ומולקולריים פרופ' חיים רבינוביץ פרופ' רינה קמנצקי 2016
שמש-גוט ורד דיני חברות משפטים דרך חדשה לצמצום ניגוד העניינים בין החברה הציבורית לבין בעלי מניותיה פרופ'' אוריאל פרוקצ'יה, פרופ' דן גלאי, ד"ר יעקב ברגמן 2009
שמש (רש) חנה לימודי האסלאם והמזרח התיכון מדעי הרוח עיצוב הזיכרון בספרי הלימוד בהיסטוריה לבתי הספר הערביים במדינת ישראל (2008-1948) פרופ' אלי פודה, ד"ר דן פורת 2010
שמש משה ביולוגיה אוראלית רפואת שיניים ביטוי ותפקוד פרוקטוזילטרנספראז בביופילם פרופ' דורון שטיינברג 2009
שמש דורית כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע דינמיקה אולטרהמהירה של תהליכי פוטויוניזציה במולקולות ביולוגיות פרופ' רוברט בני גרבר 2007
שמש רונן גנטיקה טבע פרופ' שמחן גיורא 2000
שמש יוסי רוקחות רפואה פיתוח שיטות גילוי וטיפול סלקטיביות בסרטן תוך שימוש בפנ"א וסירנ"א ד"ר אילון יבין 2016
שמש אור ביולוגיה תאית מתמטיקה ומדעי הטבע המנגנונים התאיים והמולקולרים של טאופתיה פרופ' מיכה ספירא 2011
שמש יאיר ביולוגיה אקולוגית מתמטיקה ומדעי הטבע בקרה חברתית על מקצבים יממתיים בהתנהגות ובביטוי גנים במוח דבורת הדבש (Apis mellifera) פרופ' גיא בלוך 2010
שמרת טל מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע הבסיס הנוירופיזיולוגי של למידה וזיכרון בחסר חוליות מפותח-התמנון פרופ' בנימין הוכנר; פרופ' יוסף ירום 2011
שמרון שמחה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע התארגנות עצמית של מבנים סופראמולקולריים של חומצות נוקליאיות לפיתוח מערכות חישה מוגברות, בקרת תהליכים קטליטיים ובניית מבנים נאנו מטריים פונקציונאליים פרופ' איתמר וילנר 2014
שמר אורנה עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית פרופ' שמיד הלל 2004
שמעוני-סבג אריאל ביוכימיה רפואה חקר מבנה-תפקוד של פקטור השחבור האונקוגני SRSF1 בהתמרה הסרטנית פרופ' רותם קרני 2015
שמעוני-איל נירה פיסיקה טבע פרופ' מילוא עודד 2003

עמודים